2010-05-19

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? - (4)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
19 Май 2010 г.


До: Сергей Игнатов –
внук, син и брат
на високопоставени комунистически престъпници,
член на чуждестранния състав
на днешните руски специални служби,
престъпен слуга
на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,
Министър на образованието, младежта и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София

Относно:
Отказа на Директора на Института за правни науки при БАН
и на Председателя на БАН да спазват изискванията
на Правото и на академичната практика


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? – (4)”, 

http://iankov.blogspot.com/2010/05/4.html

*******

І.
            Господин Министър,
            Приложено представям Ви копия от 13 (тринадесет) страници документация, съврзана с моите професионални взаимоотношения с Директора на Института за правни науки при БАН и Председателя на БАН,
            дейността на които поне de jure официално подлежи на държавен административен контрол именно от Вас като Министър.

ІІ.
            Преди всичко следва да уточня, че става дума за следното:
            Първо: На 19 април 2009 г. официално съм регистрирал в деловодството на двете институции мое писмено правнорелевантно изложение;
            Второ: От Председателя на БАН до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор;
            Трето: получил съм отговор от Директора на Института за Правни науки при БАН ст.н.с. д-р Веселин Цанков,
            който отговор Е ПРОТИВОПРАВЕН ПО СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ и има недвусмислено характера на престъпно изпълнение на престъпните оперативни мероприятия на сегашните специални служби на българската държава,
            на които служби въпросното лице - Веселин Цанков - е БИВШ И НАСТОЯЩ СЛУЖИТЕЛ КАТО КАДРОВИ ОФИЦЕР,
            КОЙТО ФАКТ Е ЕДНО ОТ ХИЛЯДИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОТАЛНАТА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА СЪЩНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ВОЕННО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

ІІ.
            Господин Министър,
            Като Ви пожелавам крепко здраве и спокойна съвест,
            КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ ДА МИ ДАДЕТЕ СВОЯ ВИСОКОПОСТАВЕН ДЪРЖАВНИЧЕСКИ КОМЕНТАРЕН ОТГОВОР НА ВИЗИРАНИЯ КАЗУС.
            Бъдете уверен,
            че както предишните три преписки, по които Вие вече СЕДМИ МЕСЕЦ не сте се произнесъл, така и тази преписка ще стане надлежно достояние на съответните европейски правозащитни и други институции;
            И ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА КАКТО ИНСТИТУЦИОНАЛНА, ТАКА И ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ.
            Приложение: съгласно текста.
19 май 2010 г.                                                                   Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар