2019-08-05

(05. Август 2019 г.), Петдесет (50-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.:


=========================================================

05. Август 2019 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Петдесет (50-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи);

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание; 

            До (07) Президента на България; 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (09) Министъра на вътрешните работи;

            До (10) Главния прокурор;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

Относно казус:

„Убийството на Цеко Кръстев Цеков,

роден в село Крисурица, община Монтана,

политически затворник на комуницма, гражданин на САЩ;

убийството е камуфлажно прикрито зад престъпно създадени

медицински факти и аргументи за специфично заболяване.”

 

         Тъй като покушението е извършено в България, а смъртта е настъпила в САЩ

         първият легитимен вариант е българските институции да поемат инициативата за разследването и да поискат от институциите на САЩ цялостната медицинска документация относно лечението и смъртта;

         вторият легитимен вариант е институциите на САЩ да предприемат собствена следствена процедура; според мен най-удачно е това да бъде направено успоредно или след несъмнено престъпното размотаване и замотаване на казуса и фактическият отказ на българските инситуции да извършат прецизно фактосъобразно и правосъобразно разследване срещу самите себе си.

- - - - - - -

            Според моето категорично ясно ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ убийството е извършено като секретно оперативно мероприятие на специалните служби на компрадорската правителствено-мафиотска хунта.

- - - - - - -

            Категорично и изрично ясно обвинявам КАТО ДИРЕКТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ

            както официалните регионални правителствени специални служби,

            така и, дори най-вече, функционерите на създаденият още през 80-те години, базиран в село край Михайловград Специален секретен правителствено-мафиотски команден център на отдел на ДС за планиране и извършване на специални мероприятия в Северозападна България, в цяла България и извън България.

            Центърът е базиран в родното село на майката (Анка Партизанката) на Ръководителят; същият е обучен в Корея и СССР, а в България е дипломиран като юрист (познавам го лично – с него и с първата му съпруга сме били състуденти в един и същи курс на ЮФ).

            Ръководителят на Центъра е и основна СТРАТЕГИЧЕСКА фигура

            не само в планирането, организирането и контролирането върху т. нар. мутренско-мафиотски войни през 90-те години,

            но и в терористичното покушение върху Президента на Македония Киро Глигоров.

            Бащата на Ръководителят, роден в друго съседно село, е бил известен като неймоверно близък личен приятел и професионален помощник на Министър Григор Шопов, със секретната заповед на когото е бил създаден и самият Център.

         Този Център НИКОГА НЕ Е БИЛ ЗАКРИВАН,

НЕ Е ЗАКРИТ И ДНЕС.

         За предотврятяване на опасностите от т. нар. „професионални амортизационни ефекти” Ръководителят е бил ликвидиран от своите,

         а от 2017 г. Центърът формално е преструктуриран като секретна база и функционира и днес.

- - - - - - -

            Изрично и пределно ясно уточнявам, че В КОНТЕКСТА НА СЪЩИЯТ ПРЕСТЪПЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВЕН ПАКЕТ ОТ СЕКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ УБИЙСТВА ФИГУРИРА И

            УБИЙСТВОТО НА НЕГОВИЯТ РОДЕН БРАТ ВАСИЛ ЦЕКОВ (бакалавър по ветеринарна медицина, магистър по право, дългогодишен кмет на селото),

            КАКТО И УБИЙСТВОТО НА ТЕХНИЯТ ПРИЯТЕЛ ОТ ДЕТИНСТВОТО ИМ ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ ДИМИТРОВ

            относно убийството на които също така надлежно акуратно съм поискал пред всичките вас да покажете вашата високонравствена и юридическа ангажираност относно необходимостта от прецизно строго разследване.

         Изрично и пределно ясно уточнявам, че и тримата са били ликвидирани чрез камуфлажно прикритие на болестни (медицински) аргументи.

- - - - - - -

Уточнявам, че Цеко Цеков и Васил Цеков са мои братовчеди – техната майка и моята майка са сестри;

както и че Цеко Цеков бе осъден като единствен съучастник в „моята престъпна дейност” срещу комунистическата система в СССР, социалистическите страни и България, и че след пълното изтърпяване на наложените ни присъди

съгласно Решение на Общото Събрание

на Наказателните колегии на Върховния съд

И ДВАМАТА СМЕ ПРИЗНАТИ

ЗА АБСОЛЮТНО НЕВИННО ОСЪДЕНИ

ПО ПРЕСТЪПНО ОРГАНИЗИРАНО И ПРОВЕДЕНО

от комунистическата ДС поръчково съдебно дело

при пълна липса на изискуемите от Закона доказателства.

- - - - - - -

            Също така изрично и пределно ясно уточнявам, че

В КОНТЕКСТА НА СЪЩИЯТ ПРЕСТЪПЕН

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВЕН ПАКЕТ ОТ СЕКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ УБИЙСТВА

ФИГУРИРАТ ОЩЕ И ДИРЕКТНИТЕ МЕДИКАМЕНТОЗНИ УБИЙСТВА

  НА МОЯТ РОДЕН БРАТ КАМЕН НИКОЛОВ ЯНКОВ И НА НАШИЯТ БАЩА НИКОЛА ЯНКОВ ДИМИТРОВ,

            КАКТО И ОПИТИТЕ ЗА МОЕТО УБИЙСТВО ПО АНАЛОГИЧЕН БОЛЕСТОТВОРЕН НАЧИН,

            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА НА КОЕТО, ОБАЧЕ, АЗ БЕХ СПАСЕН В ЕДИНСТВЕНАТА В ЕВРОПА СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ТАЗИ СФЕРА БОЛНИЦА „ГРОСХАДЕРН” В МЮНХЕН,

            ПРИ КОЕТО ОФИЦИАЛНОТО МЕДИЦИНСКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ Е, ЧЕ МОЕТО „ЗАБОЛЯВАНЕ” Е БИЛО ИЗКУСТВЕНО ПРЕДИЗВИКАНО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В БЪЛГАРИЯ.

 

 

ІІ

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

       Пред всичките тук визирани адресати на настоящият мои Меморандум настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички факти и обстоятелства.

05. Август 2019 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар