2018-12-07

(07 Декември 2018 г.), Двадесет и трети (23-ти) персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

07 Декември 2018 г.

 

Двадесет и трети (23-ти) персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България  

 

І.

            Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СПИСЪКА НА КАЗУСИТЕ ПОСОЧЕНИ в предишните ми (13-ти, 14-ти, 15-ти, 16-ти, 17-ти, 18-ти, 19-ти, 20-ти, 21-ви и 22-ри) Меморандуми,

            тук Ви ПРЕДОСТАВЯМ ОЩЕ КАЗУСИ по които пред надлежните инстанции, акуратно съм посочил и описал абсолютно безспорни факти и напълно легитимни искания ПО КОИТО ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

--- --- ---

Казуси, озаглавени „Отворено писмо до 18 посолства, Премиера и Главния Прокурор”

            2935.казус.(02.05.2012 г.), Премиера, вх. №4379;

            2936.казус.(02.05.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №3704/12,ІІ; 

            2937.казус.(03.09.2012 г.), Премиера, вх. №4379;

            2938.казус.(03.09.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №3704/12;

            2939.казус.(10.09.2012 г.), Премиера, вх. №4379;

            2940.казус.(10.09.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №3704/12;

            2941.казус.(22.09.2012г.), Премиера, Препоръчана поща, 23.09.2012; Централна поща, 08.11.01 часа, Таня Драганова;

            2942.казус.(22.09.2012 г.), Главния Прокурор, Препоръчана поща, 23.09.2012; Централна поща, 08.11.40 часа, Таня Драганова;

 

--- --- ---

Казуси, озаглавени „Отворено писмо до 10 посолства, Премиера и Главния Прокурор”

            2943.казус.(03.10.2012 г.), Премиера, вх. №4379/04.10.2012;

            2944.казус.(03.10.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №13377/08/5/04.10.2012;

            2945.казус.(10.10.2012 г.), Премиера, вх. №4379/;

            2946.казус.(10.10.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №12489/11,V;

            2947.казус.(22.10.2012 г.), Премиера, вх. №4379/23.10.2012;

            2948.казус.(22.10.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №42913/06///23.10.2012;

            2949.казус.(12.11.2012 г.), Премиера, вх. №4379/;

            2950.казус.(12.11.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №156621/06,VІ;

 

Следва продължение

 

ІІ.

            Пак Ви питам Ви, Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

            „Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които Вие, вече повече от ДВЕ години, ПРЕДНАМЕРЕНО ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО, но фактически и конклудентно изключително интензивно участвувате като ПОДСТАВЕН НИСКОЙЕРАРХИЧЕН МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК и фактически съдействувате за своето собствено дискредитиране и обезпечавате своят собствен морален импийчмънт?”.

            Впрочем, питам Ви, „Вие, всъщност,  питате ли се „Чии ovarium крепите там, където сте?”.

            Вие, всъщност, питате ли се „Как другите генерали-президенти „по света” преди Вас са преодолявали кризисните ситуации на собствените си държави?”.

            Впрочем, благоволете да си отбележите, че във всичките мои т. нар. Меморандуми до посланиците на РФ и САЩ аз многократно, изрично и пределно ясно съм писал, че:

  Видно от цялостната моя научно-изследователска и практическа правозащитна дейност след бутафорните политически промени

от 90-те години ДО ДНЕС,

аз не съм спирал ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО да подчертавам, че

спрямо КГБ и ЦРУ

и техните ПРЕСТЪПНИ български кланове

лично аз имам

НЕ САМО „стари и нови сметки за уреждане”,

НО И (по колоритния израз на американските трапери) – „СТАРИ И НОВИ КОЖИ ЗА ДРАНЕ”.

07 Декември 2018 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар