2018-02-13

(13 Февруари 2018 г.), Четиредесет и четвърти Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализирания отдел за убийства, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

13 Февруари 2018 г.

Четиредесет и четвърти Меморандум

До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическиПОРЕДЕН високопоставен

ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник,

извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба,

включително и обезпечаващ функционирането

на специализирания отдел за убийства,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ПОРЕДЕН ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН мутренско-мафиотски Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният) ТЕКСТ на моят Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран на 16-ти Януари, надлежно публикуван в моите два Интернет-сайта

ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИТЕ ТЕКСТОВЕ

НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ  НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ТЕКСТОВЕ.

 

 

ІІ.

            Така, тук и сега за пореден път изрично и ясно уточнявам, че от 70-те години до ДНЕС пред надлежните институции надлежно съм депозирал и регистрирал акуратно, фактосъобразно, стриктно, прецизно  правосъобразно обосновани посочвания и описания на това, че

САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица

извършените сложно-съставни престъпления

СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

При това многократно изрично и пределно ясно съм посочвал, че

от 70-те години до ДНЕС

АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ

НА СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО СВЪРЗИНИТЕ С МЕН ЛИЦА

ФАКТИЧЕСКИ СА

УБИЙСТВА,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

 

и че не само аз,

но и всичките мои семейно и фамилно близки хора

сме били и продължаваме да сме

обекти на голямо множество разнообразни и широкоспектърни

генетично репресивно елиминационни оперативни мероприятия.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че пред надлежните институции, включително и пред Министерството на вътрешните работи, многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

              в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

              но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства в буквалният смисъл на думата са

ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

 

налагано със стратегическата цел за осъществяване на

изключително високо-интензивна „превантивна функция”

срещу всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на

Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

              Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски политически режим

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН

ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

СМЕ подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

 

     Нещо повече – поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество отделни конкретни казуси, при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение,

че от всеки отделен казуси е недвусмислено

ОЧЕВАДНО ВИДНО,

че всичкото това неприкрито нагло се извършва от самите специални служби и институции на държавата.

 

 

ІІІ.

            Така, тук и сега,

            КАКТО С ОГЛЕД НА ВЕРОЯТНО ИЛЮЗОРНИТЕ МИ НАДЕЖДИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ МИ ПРОВАКАЦИИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРАВОСЪДНО ПРИЛАГАНЕ на специфично правните Принципи и Норми относно Отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност срещу ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на репресираните лица, 

            ТАКА И С ОГЛЕД на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

              ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

              КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности,

поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

              са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

              и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

              като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

 

              Впрочем, изрично и пределно ясно подчертавам че тази практика на ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ”

              ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕФЕКТИВНА

ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

 

ІV.

            Също така уточнявам, че в текстовете на моят 40-ти Меморандум до Министъра на вътрешните работи и моите персонални Меморандуми до Президента, изрично и пределно ясно съм написал, че така визираните от мен „събития” от 70-те години до днес

в моето лично и семейно-фамилно пространство

и събитията през същото това време в общественото пространство,

разкприват факта, че накратно става дума за

неимоверно перверзно жестока престъпна дейност на

СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

на българският комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически

политически режим,

изразяваща се най-вече в

в поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, био-химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства върху български и чуждестранни граждани,

 

носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

         които строго секретни оперативни мероприятия НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ

НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

 

V.

            Така, в контекста на визираните изложения относно ПРЕДШЕСТВУВАЩАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на специалните държавни и мафиотски служби

            ТУК И СЕГА се позовавам на СЪВСЕМ АКТУАЛНО ФОРМИРАНИТЕ (ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ) факти и обстоятелства относно престъпната дейност на сегашните, ПОРЕДНИТЕ, понастоящем действуващи и функциониращи специални служби

при което позоваване изрично и пределно ясно цитирам

писмата насъпругата ми

(д-р, Магистър по стоматология и Магистър по педагогика),

адресирани до старши комисар Борислав Николаев Бончев,

Директор на Областната Дирекция на МВР Габрово,

5300, гр. Габрово, ул. Орловска № 50

 

*** *** ***

Първо писмо 21(22) Ноември 2017 г.

            Господин Директор,

            Собственик съм на апартамент в гр. Габрово, (... ... ... ), в който не живея постоянно, тъй като постоянното ми местожителство и пребиваване е в София.

І.

            При предишното ми (преди около три месеци) посещение с дъщеря ми констатирахме, че:

            *(01)без мое знание и съгласние в апартамента е влизано от абсолютно неизвестно за мен лице или лица;

            *(02)взети са и липсват само няколко дребни или малозначителни от парична и от функционална гледна точка вещи;

            *(03)„ровено” е навсякъде в апартамента;

            *(04)по всичко личеше, че визираната липса на тези вещи е била мотивирана и осъществена съвсем не поради т. нар. кражба и обичайната за кражбите нужда на дееца да ползва или тези вещи или техната парична равностойност,

            ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ В АПАРТАМЕНТА Е ИМАЛО И ИМА ДОСТА ПАРИЧНО И ФУНКЦИОНАЛНО ЦЕННИ ВЕЩИ, които са непобутнати;

            *(05)при което, обаче, преднамерено е оставен или дори демонстриран „почерк”, на пръв поглед внушаващ т. нар. „небрежна дискретност”,

            НО ВСЪЩНОСТ, имащ характера на осъществяване (преднамерено поставяне или фокусиране на вниманието) на (към) специално семантично послание имащо значението „твоят дом не е твоя крепост – той е моя или наша територия!”.

            Нещо повече – върху двете срещуположни страни на масата в кухнята с впечатляващо подчертано демонстративно семантично послание беха поставени две чинии с прибори и чаши.

            Тъй като, впрочем, в специализираната литература относно оперативните мероприятия съществува широкоспектърният термин „Маса за двама”

            ще Ви бъда благодарна ако Вие (като очевидно професионално доказан специалист) благоволите да ми дадете друго тълкувателно обяснение на този любопитен преднамерено фокусирващ или централизиращ вниманието детайл на ситуацията.

            Макар, че констатацията за наличие на престъпно посегателство върху (уж) защитената от държавата лична собственост и суверенитета на личното пространство е абсолютно очевидна,

            все пак поради масово публично добре известната констатация относно бушуващата в България почти тотална и брутална криминогенна ситуация (с която Полицията повече от очевидно въобще не се занимава и справя),

            с дъщеря ми решихме, че на този етап е безсмислено и безнадеждно да търсим съдействието на Полицията за констатиране на престъпното посегателство върху личната собственост,

            тъй като бяхме категорични, че полицията просто ще откаже да разследва и изяснява казуса като преднамерено ще пренебрегва раглеждането на казуса като посегателство върху суверенни конституционни права, и ще се позове на аргумента за „малозначителността” на нанесените материални вреди.

ІІ.

            Така, миналата седмица, в сряда, 15-ти Ноември, с дъщеря ми пристигнахме в Габрово късно след обяд (с автобуса) и на път за дома се отбихме при ключаря в ателието му намиращо се НА УЛИЧКАТА ЗАД т. нар. ГУМ и се уговорихме още в близките минути или часове той да дойде и да смени т. нар. „патрон” на бравата на вратата.

              После, когато пристигнахме в апартамента, констатирахме, че през изтеклото време от предишното ни посещение НЕ САМО пак е влизано, НО И СА ИЗВЪРШЕНИ вредителски покушения най-вече върху системата на електрическото захранване.

            Междувременно веднага се обадих на тел. 112 и поисках да дойдат от полицията, да извършат оглед и да снемат пръстови отпечатъци, но оттам ми казаха, че това трябва да стане утре, и че за да стане, преди това аз трябва да посетя офиса на МВР, да бъдат направени протоколни разпити на мен, документацията да бъде докладвана „по канален ред” и едва след това, ако съответните началници вземат такова решение, в дома ще дойде екип, който ще извърши оглед и ще снеме пръстови отпечатъци.

            Тъй като, обаче, ТАЗИ ИМЕННО ПРЕПОРЪКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПОЛИЦИЯТА ни обричаше

            през предстоящата нощ да остенем в жилището както без осветление и без електрическо отопление (в студеното време!!!) ,

            така и напълно беззащитни за покушение от тези, които преди това са имали възможността свободно и безпрепятствено да влизат в апаратамента,

         ние с дъщеря ми предпочетохме да обезпечим пристигането на ключар, който да смени патрона на бравата и електрически техник, който да оправи осветлението.

            Така препоръчаната ни за другия ден процедура ние да посетим полицията и тя обичайно да се подиграе с нас като откаже или дори да дойде за оглед и пръстови оптепачатъци, които несъмнено вече няма да ги има върху бравата и мястото на бушоните на електрическата инсталация, ОТПАДНА поради обезсмисляне. 

            При това, специално внимание заслужава факта, че електрическия техник изрично и ясно ни каза, че ПОВРЕДАТА НА КУТИЯТА С БУШОНИТЕ ПРЕДНАМЕРЕНО (НАРОЧНО) Е БИЛА ИЗВЪРШЕНА ТАКА, ЧЕ ОТСТРАНЯВАНЕТО Й ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО САМО ОТ СПЕЦИАЛИСТ,

         И ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА ВСЕКИ НЕСПЕЦИАЛИСТ, КОЙТО СЕ ОПИТА ДА ПОСТАВИ ОТСТРАНЕНИТЕ БУШОНИ ПОРАДИ ОТСТРАНЕНИТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

ПРОСТО ДА БЪДЕ УБИТ ОТ ТОКОВ УДАР.

            Поради това на електрическия специалист му се наложи да ходи до магазин, за да закупи годни за употреба бушони, който той постави.

            Впрочем, тъй като ключарят, чиято работилница или офис вече ви посочих, спомена че има представа кой е електрическия специалист, който е извършил отстраняването на повредата на инсталацията, не съм си записала неговото име, НО АКО ПОЛИЦИЯТА ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ТАКАВА, КАКВАТО ТРАБВА ДА Е, ЗА ВАС НЯМА ДА Е НИКАКВА ТРУДНОСТ ДА ОТКРИЕТЕ И ДВАМАТА И ДА ВЗЕМЕТЕ ТЕХНИТЕ ПОКАЗАНИЯ.

              Така или иначе ИЗРИЧНО И ЯСНО ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ПРИ ТАКА ПОСОЧЕНАТА СИТУАЦИЯ Е БИЛО ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ,

              КОЕТО Е ИМАЛО ЗА ЦЕЛ АЗ ИЛИ ДЪЩЕРЯ МИ ДА БЪДЕМ ПОДМАМЕНИ САМИ ДА СЕ СПРАВИМ С БУШОНИТЕ

              И ТАКА НЯКОЯ ОТ НАС ДА БЪДЕ УБИТА,

              И УБИЙСТВОТО ДА БЪДЕ ЛЕГЕНДИРАНО КАМУФЛАЖНО ОПРАВДАНО КАТО БИТОВ ИНЦИДЕНТ.

ІІІ.

            Господин Директор,

            Тъй каято съм абсолютно категорична че чрез така посочените елементи на престъпното деяние в крайна сметка е целяно да бъде постигнато убийство, което да бъде прикрито като битов инцидент,

            Категорично и ясно настоявам да бъде извършено разследване което да изясни абсолютно всички аспекти на покочения казус.

22 Ноември 2017 г. (Сряда)                                                                       : ......................

 

 

*** *** ***

Второ писмо 07 Декември 2017 г.

            Господин Директор,

            Вчера, анонимно лице, представило се за служител на Районното управление на МВР Габрово, без да съобщава имената и длъжността си,

            обаждайки се от тел. 0896-24-20-62, се е обадило на дъщеря ми,

            при което е ИЗВЪРШИЛО КЛАСИЧЕСКА ПРОТИВОПРАВНА ПОЛИЦЕЙСКО-МАФИОТСКА ПРОВОКАЦИЯ – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА,

              като на нея са й били казани думи, уж някъде си казани или написани от мен, каквито думи аз никога и никъде не съм казвала и не съм писала,

              които думи, несъмнено ЛОГИЧЕСКИ И СЕМАНТИЧЕСКИ ИМАТ НЯКОЛКО-ПЛАСТОВА ШИРОКОСПЕКТЪРНА ПРОВОКАЦИОННА ЦЕЛ.

            Тъй като това събитие разкрива наличието на НЕСЪМНЕНА ПРЕСТЪПНА ПРЕДНАМЕРЕНОСТ относно решаването на визирания от мен казус отнасащ се за ЗАМАСКИРАН ОПИТ ЗА ПОКУШЕНИЕ  и

            е насочено към МОНТИРАНЕТО на преднамерено фалшиви варианти за престъпно полицейско прикриване на същинските дейци (истинските извършители) на престпният опит за покушение, по който съм поискала разследване;

            и тъй като, ако все пак, посоченото провокативно-„разузнавателно” полицейско обаждане на дъщеря ми е имало формално „добросъвестен” служебно официален характер БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ОСЪЩЕСТВЕНО КАКТО ПРИ НАДЛЕЖНО ЕЛЕКТРОННО ДОКУМЕНТИРАНЕ, ТАКА И ПРИ НАДЛЕЖНО ПРОТОКОЛКО ДОКЛАДВАНЕ КЪМ ПРЕПИСКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ „РАЗГОВОРА”,

            НАСТОЯВАМ ДА МИ ПРЕДОСТАВИТЕ КАКТО КОПИЕ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ ЗАПИС НА ОБАЖДАНЕТО И РАЗГОВОРА, ТАКА И КОПИЕ ОТ ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЕНОТО ПРОВОКАЦИОННО-„РАЗУЗНАВАТЕЛНО”  МЕРОПРИЯТИЕ.

07 Декември 2017 г. (Сряда)                                                         : ......................

 

 

*** *** ***

Трето писмо 03 Януари 2018 г.

            Господин Директор,

Първо:

            Припомням Ви, че на 21(22) Ноември 2017 г. в рамките на 3 (три) страници съм посочила фактите и обстоятелствата, които са ми дали и ми дават категоричното основание да твърдя, че неизвестно лице или лица са извършили сложносъставна престъпна дейност, изразяваща се

            НЕ САМО в непозволено влизане в жилището ми в гр. Габрово и камуфлажно отнемане на няколко дребни или малозначителни от парична и функционална гладна точка вещи,

         НО И (И ДОРИ) НАЙ-ВЕЧЕ в извършване на вредителска дейност, имаща характера на т. нар. „капан” за смъртоносно покушение, което привидно да бъде прикрито (легендирано) като „случаен смъртоносен битов инцидент”. 

 

Второ:

            Припомням Ви, също така, че на 07 Декември 2017 г., в рамките на една страница съм посочила фактите и обстоятелствата относно

         извършването на класическа противоправна полицейско-мафиотска провокация (престъпление по служба), имаща преднамерената широкоспектърна цел за търсене на основания за

отклоняване на вниманието от същинското съдържание на казуса

с търсене на възможности

за полицейско прикриване на факта на извършената престъпна дейност и най-вече

за полицейско прикриване на извършителите и на поръчителите на тази дейност,

 

Трето:

            Обръщам Вашето внимание върху факта, че Вашият престъпен опит за замаскиране или прикриване на визираният от мен казус в частност Е ДЕМАСКИРАН от следните факти и обстоятелства:

            ***Моето второ (изпратено на 07 Декември) препоръчано писмо до Вас е било получено от Вас още на 08 Декември (във връзка с това настоявам да ми предоставите копие от документацията, потвърждаваща факта и датата на получаването от Вас на това писмо!);

            ***За да се опитате да прикриете факта на точната дата на получаването Вие сте извършили ДОКУМЕНТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КАТО СТЕ СЪСТАВИЛИ ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, имащ характера на официално писмо до мен, което писмо сте датирали като изпратено на 06 Декември,

            но ... върху пощенският плик на писмото (с „неимоверна” полицейска „хитрост”) сте „пропуснал” да поставите датата върху служебният печат с регистрационният номер,

            ОБАЧЕ ПОЩЕНСКИЯТ СЛУЖИТЕЛ АКУРАТНО Е ПОСТАВИЛ ПОЩЕНСКИЯ ПЕЧАТ, от който личи, че всъщност, Вие сте изпратили писмото на 08 Декември, а не на 06 Декември,

            тоест,

            че Вие сте изпратили писмото до мен едва след като вече сте бил получил моето писмо и сте знаел неговото съдържание и сте решил да придадете престъпен характер на ситуацията, изразяващ се в престъпно обосноваване на т. нар. „приключване на казуса”.

 

Четвърто:

            Призовавам Ви, господин Директор,

ДА ИЗВЪРШИТЕ ЛЕГИТИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

КОИТО ИМАТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

И КЪМ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ !!!

Изрично и ясно настоявам да установите конкретно кой и защо е извършил цялостната престъпна дейност с повреждането на бушоните на електрическата инсталация.

03 Януари 2018 г.                                                                                       : ......................

 

 

*** *** ***

Четвърто писмо 08 Януари 2018 г.

            Господин Директор,

І.

            Вчера, Неделя, 07 Януари 2018 г., официален почивен ден в който българските държавни и частни пощенски служби не работят, в пощенската кутия на посочения по-горе мой адрес неофициално „неизвестно” лице е „поставило” пощенски плик, адресиран за мен.

            Това „събитие”, впрочем, е станало „пред очите” на дежурния охранител на жилищния блок, чието „седалище” (кабинка) се намира точно срещу пощенските кутии в самото начало на входния коридор.

            При това „странното е” това, че пощенският плик „съвсем точно” е поставен именно в пощенската кутия на ап. 38,

            ВЪПРЕКИ ЧЕ ВЪРХУ САМИЯТ ПОЩЕНСКИ ПЛИК (случайно или не) Е ЗАПИСАНО ап. 8.

ІІ.

            В горният десен ъгъл на пощенския плик е поставен служебен регистрационен печат на Областната Дирекция на МВР гр. Габрово, в рамките на който акуратно е изписан рег. №,

            НО ... В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С АКУРАТНОСТТА И С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И БЪЛГАРСДКИТЕ СТРОГИ СТАНДАРТНИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ НОРМИ ОТНОСНО ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ,

            ВЕРОЯТНО СЪВСЕМ НЕСЛУЧАЙНО И НАЙ-ВЕРОЯТНО С НЕПРАВОМЕРЕН (ПРЕСТЪПЕН, КРИМИНАЛЕН) ЗАМИСЪЛ (ПРЕДУМИСЪЛ!)

            КЪМ УДОСТОВЕРИТЕЛНИЯТ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НЕ Е ПОСОЧЕНА ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА

            И ТАКА, ПО ТОЗИ КРИМИНАЛЕН НАЧИН

            Е КОМПРОМЕТИРАНА САМАТА РЕГИСТРАЦИЯ

            И ТЯ НЯМА (НЕ ПРИТЕЖАВА) И НЕ МОЖЕ ДА ИМА НЕОБХОДИМАТА ФАКТИЧЕСКА И ЮРИДИЧЕСКА ВАЛИДНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ.

            Впрочем, както много добре е известно, този тип факти и този тип обстоятелства АБСОЛЮТНО ВИНАГИ НЕ САМО ДАВАТ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ, НО И ВИНАГИ НАЛАГАТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА ИМ БЪДЕ ПРИДАВАН ОПРЕДЕЛЕН ПРЕСТЪПЕН ТИП ЗАМИСЪЛ И ПРЕДУМИСЪЛ,

Всъщност, както вече изрично и ясно съм Ви писала в предишното мое писмо, същият примитивно-нескопосан и пределно ясен КРИМИНАЛНО-ПРЕСТЪПЕН трик

за скриване на реалната дата Вие вече сте приложил

в предишното си писмо до мен,

но ... тогава акуратният пощенски служител

Ви е разконспирирал и демаскирал

като е поставил неговият пощенски печат,

с който фактически и юридически е опровергана датата на изпращането

на Вашето писмо до мен.

ІІІ.

            Сега, обаче, воден от своя нескопосан примитивно рецедивно престъпен тип мислене и действие Вие сте решил да избегнете демаскиращата роля на пощенските печати на пощенските служби като ... просто

         това писмо НЕ СТЕ ГО ИЗПРАТИЛ ПО КАКВАТО И ДА Е (държавна или частна) ОФИЦИАЛНА ПОЩЕНСКА СЛУЖБА

            И ТАКА ВЪРХУ ПОЩЕНСКИЯТ ПЛИК, КОЙТО АЗ СЪМ ПОЛУЧИЛА, НАПЪЛНО ЛИПСВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ АТРИБУТИ НА ПОЩЕНСКИТЕ СЛУЖБИ.

         А този НЕОБИЧАЕН факт категорично ясно придава на изпратеното до мен писмо

         СЪВСЕМ НЕ ОФИЦИАЛЕН ДЪРЖАВНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР,

         А ЧИСТО МАФИОТСКИ ХАРАКТЕР

         И СЪДЪРЖА ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЧИСТО МАФИТСКО СЕМАНТИЧНО ПОСЛАНИЕ.

            Впрочем, тъй като чрез така визирания факт НА ДОСТАВЯНЕТО (ПРЕДОСТАВЯНЕТО, ВРЪЧВАНЕТО, ПОСТАВЯНЕТО В КУТИЯТА) на писмото до мен, всъщност,

            ПРЕДЕЛНО СЕМАНТИЧНО ЯСНО е отнет (премахнат) задължителният служебен държавнически характер на кореспондентността

            и така на самото писмо му е придаден чисто мафиотски характер,

            съдържащ чисто мафиотско послание;

            И ПОРАДИ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО с оглед моята и на членовете на моето семейство и на другите мой близки хора СИГУРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА

            НАПЪЛНО ЗАКОНОМЕРНО ВЪЗНИКВА И СЛЕДНОТО СЪОБРАЖЕНИЕ:

         Тъй като е очевидно, че на ангажираното анонимно лице, на което е било ВЪЗЛОЖЕНО да извърши контрабандното задължение да предостави в пощенската ми кутия визираният пощенски плик;

         и тъй като е очевидно, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съвсем неслучайно се е постарал да ми даде ПРЕДЕЛНО ЯСНО МАФИОТСКО ПОСЛАНИЕ; 

         питам се, питам и Вас, господин Директор на Областната Дирекция на МВР

         ДАЛИ НА АНОНИМНОТО ЛИЦЕ Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО 

         НЕ САМО ДА ДОСТАВИ ПОЩЕНСКИЯ ПЛИК В ПОЩЕНСКАТА КУТИЯ,

         НО И ДА „ДОСТАВИ” НЕЩО ДРУГО,

         КАТО НАПРИМЕР СПЕЦИАЛНО МАФИОТСКО ПОСЛАНИЕ,

         СВЪРЗАНО С ПРОВЕЖДАНЕТО НА Т. НАР. ОСТРИ ЕЛИМИНАЦИОННИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИЛИ МАФИОТСКИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ?”.

            При това така визираното съображение придобива особено актуален характер именно в контекста на съображението,

            че след неуспешният опит за набутване в капана на убийство чрез повредените бушони на електрическата инсталация,

            както конкретните поръчители и конкретните дейци,

            така и ОБЕЗПЕЧИТЕЛИТЕ (като какъвто именно в казуса встъпвате самият Вие!!!)

            екстремно се нуждаят от нови капани и нови опити за покушения.

ІV.

            Впрочем, за какво става въпрос?!?

            От съдържанието на Вашето официално писмо до мен е видно че:

            ***писмото е датирано на 08 Декември 2017 г.;

            ***писмото е регистрирано в регистратурата на Областната Дирекция на МВР гр. Габрово на 12 Декември 2017 г.;

Така, до тук възможността за фалшификация ИЗЦЯЛО Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ И ЕВЕНТУАЛЕН НОРМАТИВЕН ИЛИ ПАТАЛОГИЧЕН РАЗУМ.

Обаче, поне за мен е абсолютно категорично гледището, че става въпрос за извършено от Вас НОВО ДОКУМЕНТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, което е извършено съвсем не

на реалните дати 08 или  12 Декември,

А Е ИЗВЪРШЕНО ИМЕННО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2018 Г.,

ИМЕННО СЛЕД КАТО ВИЕ ВЕЧЕ СТЕ БИЛ ПОЛУЧИЛ ТЕКСТА НА МОЕТО ПИСМО,

КОЕТО Е ДАТИРАНО И ИЗПРАТЕНО НА 03 Януари.

И ИМЕННО ЗА ДА ПРИКРИЕТЕ ТОЗИ ФАКТ СТЕ ОСЪЩЕСТВИЛ ИЗПРАЩАНЕТО НА ПИСМОТО СЪВСЕМ НЕ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИТЕ СЛУЖБИ,

А ДОСТАВЯНЕТО МУ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНО СЛУЖЕБНО ОПЕРАТИВНО ЗАВИСИМО ОТ ВАС ЛИЦЕ,

което да постави пощенския плик в кутията

и така да избегнете възможността да бъдете демаскиран чрез печатите на пощенските служители или чрез официалните полицейски връчвания, които задължително са съобразени с дати, часове и минути.

V.

            Също така, Господин Директор, аз като гражданин на България и на Европейския съюз си позволявам да считам, че

            Цивилизационните и Правните Принципи и Норми важат и за самият Вас,

и в контекста на тази моя ПОЗИЦИЯ

НАСТОЯВАМ ДА ИЗВЪРШИТЕ ЛЕГИТИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

КОИТО ИМАТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

И КЪМ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ !!!

В частност,

изрично и ясно настоявам да установите конкретно кой и защо е извършил цялостната престъпна дейност с повреждането на бушоните на електрическата инсталация.

Впрочем, СЧИТАМ че на този етап на нашите взаимоотношения

Вие, всъщност, изключително интензивно действувате

НЕ САМО ЗА превръшането в ТЕЗА на казусната ХИПОТЕЗА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОПИТ ЗА УБИЙСТВО,

НО И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО В ТЕЗА НА ХИПОТЕЗАТА ЗА

ВИСОЧАЙШЕ ВЪЗЛОЖЕНА ВИ

ВАША ЛИЧНА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА АНГАЖИРАНОСТ

ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

08 Януари 2018 г.                                                                : ......................

 

 

*** *** ***

Пето писмо 24 Януари 2018 г.

            Господин Директор,

            за пореден път Ви припомням, че аз, като гражданин на България и на Европейския съюз, БЕЗ ВАШЕ „ПОЗВОЛЕНИЕ” СИ ПОЗВОЛЯВАМ ДА СЧИТАМ, че Цивилизационните и Правните Принципи и Норми

важат и за самият Вас

и че в контекста на тази моя ПОЗИЦИЯ НАСТОЯВАМ ДА ИЗВЪРШИТЕ ЛЕГИТИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ИМАТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И КЪМ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ !!!

В частност, изрично и ясно настоявам

КАКТО да установите конкретно кой и защо е извършил цялостната престъпна дейност с повреждането на бушоните на електрическата инсталация,

ТАКА И кой, защо и как е влизал в жилището на посоченият адрес.

            За пореден път изрично и ясно Ви пиша, че СЧИТАМ че на този етап на нашите взаимоотношения Вие, всъщност, изключително интензивно действувате

            НЕ САМО ЗА превръщането в ТЕЗА на казусната ХИПОТЕЗА ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДНАМЕРЕНО ПЛАНИРАН ОПИТ ЗА УБИЙСТВО,

            НО И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО В ТЕЗА НА ХИПОТЕЗАТА ЗА ВИСОЧАЙШЕ ВЪЗЛОЖЕНА ВИ ВАША ЛИЧНА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

24 Януари 2018 г.                                                                           : ......................

 

 

*** *** ***

Шесто писмо 25 Януари 2018 г.

Регистрирано в приемния офис на Министъра на вътрешните работи,

Публикувано в Интернет, предявено от мен, Янко Н. Янков, адресирано

(25 Януари 2018 г.), Четиредесет и втори Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализирания отдел за убийства, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000(... ... ... ... )

V.

            Така, в контекста на визираните изложения на визираните факти и обстоятелства, изрично и пределно ясно се позававам на

документацията, формирана в патримониума на

Старши комисар Борислав Николаев Бончев,

Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Габрово,

която документация е образувана по няколкократни легитимните искания

на съпругата ми (д-р, Магистър по стоматология и Магистър по педагогика),

            предявени по повод и във връзка със събитията и обстоятелствата, станали с нея и нашата дъщеря върху територията на град Габрово;

            които събития и обстоятелства недвусмислено и категорично ясно дават оснавания да бъдат квалифицирани като

предварително планиран опит за смъртоносно покушение,

            камуфлажно легендирано като случаен инцидент предизвикан от технологично неизправна електрическа инсталация;

            КОЯТО „НЕИЗПРАВНОСТ”, ОБАЧЕ, ОЧЕВИДНО ЯСНО ФАКТИЧЕСКИ Е БИЛА ПРЕДНАМЕРЕНО ПРЕСТЪПНО ПРЕДИЗВИКАНА ОТ НЕИЗВЕСТНО ЛИЦЕ,

            КОЕТО Е ВЛИЗАЛО В АПАРТАМЕНТА И НЕ САМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО СЕ Е РАЗПОРЕЖДАЛО С ВЕЩИТЕ, НО И СЪВСЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО Е ОСТАВИЛО ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „СЕМАНТИЧНИ ПОСЛАНИЯ”, смисловото съдържание на които е „твоят дом не е твоя крепост!”.

            Тук и сега изрично и пределно ясно уточнявам, че

            ***визираното престъпно събитие е станало ПРЕДИ ДВА МЕСЕЦИ, на 15-ти Ноември,

            ***и по повод и във връзса с него съпругата ми е изпратила с препоръчани писма своите аргументи, датирани на 21(22) Ноември, 07 Декември, 03 Януари, 08 Януари и 24 Януари,

            Тук и сега цитирам само последното изречение от текста на нейното писмо от 24 Януари:

          Господин Директор,

          За пореден път изрично и ясно Ви пиша, че СЧИТАМ че на този етап на нашите взаимоотношения Вие, всъщност, изключително интензивно действувате

          НЕ САМО ЗА превръщането в ТЕЗА на казусната ХИПОТЕЗА ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДНАМЕРЕНО ПЛАНИРАН ОПИТ ЗА УБИЙСТВО,

          НО И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО В ТЕЗА НА ХИПОТЕЗАТА ЗА ВИСОЧАЙШЕ ВЪЗЛОЖЕНА ВИ ВАША ЛИЧНА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.”

V.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам:

            ***да получа копия от цялостната документация, намираща се в патримониума на тук визираното ПРЕСТЪПНО ЛИЦЕ – Директор на Областната дирекция на МВР гр. Габрово,

            ***да бъде извършена спешна (екстремна) проверка и разследване относно визираната казусна съвкупност;

            Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

25 Януари 2018 г.                                                                           Янко Н. Янков

 

 

*** *** ***

Седмо писмо 09 Февруари 2018 г.

Изпратено с препоръчана поща, предявено от мен, Янко Н. Янков, адресирано

            До Джендър-политико-мафиотската престъпна проститутка Борислав Николаев Бончев, официално изпълняващ длъжността Старши комисар и Директор на Областната Дирекция на МВР Габрово, но фактически изпълняващ възложени му от Мафиотския (тип хунта) политически режим

            ежедневни систематични престъпления по служба и престъпни полицейски услуги (т.е. полицейска проституция), 5300, гр. Габрово, ул. Орловска № 50

Към предявените от съпругата ми искания за разследване на престъпна дейност, извършена в гр. Габрово спрямо нея и дъщеря ни,

които искания са надлежно изпратени с препоръчана поща: 

(01)на 22.11.2017 г.;   (02) на 07.12.2017 г.;  (03) на 03.01.2018 г.  (04) на 08.01.2018 г.

(05)на 24.01.2018 г.

            Дълбоко уважаема Джендър-политико-мафиотска престъпна проститутко Борислав Николаев Бончев,

            ПРИПОМНЯМ ВИ, че във визираните по-горе официални писма до Вас многократно Ви е било „напомняно”, че Цивилизационните и Правните Принципи и Норми на България и на Европейския съюз важат и за самият Вас, и че Вие,

            В ЧАСТНОСТ, ПО КОНКРЕТНО ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС, СТЕ ДЛЪЖЕН ДА ИЗВЪРШИТЕ ЛЕГИТИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ИМАТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И КЪМ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ.

            ПРИПОМНЯМ ВИ, че във визираните, официално адресирани лично до самият Вас текстове изрично и пределно ясно е записано, че всичките Ваши официални действия по визирания казус, въсщност, недвусмислено ясно дават основание 

      НЕ САМО ЗА превръщането в ТЕЗА на казусната ХИПОТЕЗА ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДНАМЕРЕНО ПЛАНИРАН ОПИТ ЗА УБИЙСТВО,

      НО И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО В ТЕЗА НА ХИПОТЕЗАТА ЗА ВИСОЧАЙШЕ ВЪЗЛОЖЕНА ВИ ВАША ЛИЧНА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.”  

09 Февруари 2018 г.                                                             Янко Н. Янков:

 

 

.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам:

  да получа копия от цялостната документация, намираща се в патримониума на Министерството на вътрешните работи, която има и би имала отношение към всички аспекти на така визираната престъпна дейност на специалните държавни и мафиотски служби,

         както и да получа копия от цялото служебно кадрово досие на тук визираният престъпен изверг старши комисар Борислав Николаев Бончев,

         който, в официалното си служебно „качеството” на високопоставен Директор на Областната Дирекция на МВР Габрово Е ИЗВЪРШИЛ И ИЗВЪРШВА ТУК ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

 

 

 

            Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

13 Февруари 2018 г.                                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар