2018-01-25

(25 Януари 2018 г.), Четиредесет и втори Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализирания отдел за убийства, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

25 Януари 2018 г.

Четиредесет и втори Меморандум

До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник,

извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба,

включително и обезпечаващ функционирането

на специализирания отдел за убийства,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният) ТЕКСТ на моят Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран преди няколко дни, на 16-ти Януари, надлежно публикуван в моите два Интернет-сайта

ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИТЕ ТЕКСТОВЕ

НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ  НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ТЕКСТОВЕ.

 

ІІ.

            Така, тук и сега за пореден път изрично и ясно уточнявам, че от 70-те години до ДНЕС пред надлежните институции надлежно съм депозирал и регистрирал акуратно, фактосъобразно, стриктно, прецизно  правосъобразно обосновани посочвания и описания на това, че

САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица

извършените сложно-съставни престъпления

СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

 

При това многократно изрично и пределно ясно съм посочвал, че

от 70-те години до ДНЕС

АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ

НА СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО СВЪРЗИНИТЕ С МЕН ЛИЦА

ФАКТИЧЕСКИ СА

УБИЙСТВА,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

 

и че не само аз,

но и всичките мои семейно и фамилно близки хора

сме били и продължаваме да сме

обекти на голямо множество разнообразни и широкоспектърни

генетично репресивно елиминационни оперативни мероприятия.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че пред надлежните институции, включително и пред Министерството на вътрешните работи, многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

              в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

              но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства в буквалният смисъл на думата са

ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

 

налагано със стратегическата цел за осъществяване на

изключително високо-интензивна „превантивна функция”

 

срещу всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на

Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

              Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски политически режим  

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН

ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ  

СМЕ подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

            Нещо повече – поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество отделни конкретни казуси, при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение,

че от всеки отделен казуси е недвусмислено

ОЧЕВАДНО ВИДНО,

че всичкото това неприкрито нагло се извършва от самите специални служби и институции на държавата.

 

ІІІ.

            Така, тук и сега, КАКТО С ОГЛЕД НА задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

         ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

         КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности,

поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

         са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

         и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

         като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

 

         Впрочем, изрично и пределно ясно подчертавам че тази практика на ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО

ГЕНОЦИДНО

ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ”

 

         ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И

ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА

ЕФЕКТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА,

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА

ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО

И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

 

ІV.

            Също така уточнявам, че в текстовете на моят 40-ти Меморандум до Министъра на вътрешните работи и моите персонални Меморандуми до Президента, изрично и пределно ясно съм написал, че така визираните от мен „събития” от 70-те години до днес

в моето лично и семейно-фамилно пространство

и събитията през същото това време в общественото пространство,

разкприват факта, че накратно става дума за

неимоверно перверзно жестока престъпна дейност на

СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

на българският комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически

политически режим,

изразяваща се най-вече в

         в поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства върху български и чуждестранни граждани,

         носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

         които строго секретни оперативни мероприятия НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на

ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ

НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

V.

            Така, в контекста на визираните изложения на визираните факти и обстоятелства, изрично и пределно ясно се позававам на

документацията, формирана в патримониума на

Старши комисар Борислав Николаев Бончев,

Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Габрово,

която документация е образувана по няколкократни легитимните искания

на съпругата ми (д-р, Магистър по стоматология и Магистър по педагогика),

            предявени по повод и във връзка със събитията и обстоятелствата, станали с нея и нашата дъщеря върху територията на град Габрово;

            които събития и обстоятелства недвусмислено и категорично ясно дават оснавания да бъдат квалифицирани като

предварително планиран опит за смъртоносно покушение,

            камуфлажно легендирано като случаен инцидент предизвикан от технологично неизправна електрическа инсталация;

            КОЯТО „НЕИЗПРАВНОСТ”, ОБАЧЕ, ОЧЕВИДНО ЯСНО ФАКТИЧЕСКИ Е БИЛА ПРЕДНАМЕРЕНО ПРЕСТЪПНО ПРЕДИЗВИКАНА ОТ НЕИЗВЕСТНО ЛИЦЕ,

            КОЕТО Е ВЛИЗАЛО В АПАРТАМЕНТА И НЕ САМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО СЕ Е РАЗПОРЕЖДАЛО С ВЕЩИТЕ, НО И СЪВСЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО Е ОСТАВИЛО ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „СЕМАНТИЧНИ ПОСЛАНИЯ”, смисловото съдържание на които е „твоят дом не е твоя крепост!”.

 

            Тук и сега изрично и пределно ясно уточнявам, че

            ***визираното престъпно събитие е станало ПРЕДИ ДВА МЕСЕЦИ, на 15-ти Ноември,

            ***и по повод и във връзса с него съпругата ми е изпратила с препоръчани писма своите аргументи, датирани на 21(22) Ноември, 07 Декември, 03 Януари, 08 Януари и 24 Януари,

            Тук и сега цитирам само последното изречение от текста на нейното писмо от 24 Януари:

 

          Господин Директор,

          За пореден път изрично и ясно Ви пиша, че СЧИТАМ че на този етап на нашите взаимоотношения Вие, всъщност, изключително интензивно действувате

          НЕ САМО ЗА превръщането в ТЕЗА на казусната ХИПОТЕЗА ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДНАМЕРЕНО ПЛАНИРАН ОПИТ ЗА УБИЙСТВО,

          НО И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО В ТЕЗА НА ХИПОТЕЗАТА ЗА ВИСОЧАЙШЕ ВЪЗЛОЖЕНА ВИ ВАША ЛИЧНА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.”

 

V.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам:

            ***да получа копия от цялостната документация, намираща се в патримониума на тук визираното ПРЕСТЪПНО ЛИЦЕ – Директор на Областната дирекция на МВР гр. Габрово,

            ***да бъде извършена спешна (екстремна) проверка и разследване относно визираната казусна съвкупност;

            Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

25 Януари 2018 г.                                                                           Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар