2016-10-17

17 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работиAddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

17 Октомври 2016 г. (Понеделник)

 

Към вх.рег. №489702-2337///24.08.2015 г.

Казус „Шестият етаж”. Относно провежданата от специалните служби стратегия на превръщането на моето и на членовете на семейството ни ежедневие в перманентно БОЙНО ПОЛЕ”;

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните мафиотски и държавни служби.

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ се позовавам на надлежно предоставената ОТ МЕН НА ТЕБ документация,

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че макар и предварително превъзходно да знаех коя си и каква си,

            първоначално сравнително доста дълго време аз те титулувах „госпожо”,

            съвсем не поради куртоазия,

            а за да се опитам да ти „дам шанс” поне да се опиташ да докажеш че наистина си „госпожа”,

            но тъй като си родена и израсла в престъпна класическа комунистическа семейна среда,

         ти, всъщност, ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ НА БРУТАЛНО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ

         НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

         И НА ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,

         доказа, че си именно такава,

         каквато започнах официално да те титулувам.

 

            Така или иначе, тук и сега ще цитирам извадка от моя предишен, адресиран до теб, текст, в който съм те нарекъл „госпожо”:

         „Госпожо Министър,

         Тук приложено Ви предоставям ОБЩО 18 (осемнадесет) страници копия от ЧАСТ от документация относто престъпна дейност на специалните държавни и/или мафиотски служби, насочена срещу мен и членовете на семейството ми.

         Настоявам да получа акуратен отговор. Приложение – съгласно текста.

24 Август 2015 г.”

 

            Уточнявам, че в „Приложението” се съдържа следният текст, по който до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор: 

 

         „Днес е Петък, 21 Август 2015 г.;

         Вчера, Четвъртък, 20 Август официално връчих във Вашите офиси моя 50-и Меморандум, при което

         представителят на Руското посолство дойде при мен, за да получи текста, още на 40-45-ата секунда след моето появяване пред входа на посолството,

         а представителят на Американското посолство благоволи да се появи едва след 40-45-ата минута, и то едва след като аз многократно изрично, пределно ясно и категорично решително показах на тежко въоръжената с бойно автоматично оръжие българска охранителна служба твърдата си решимост да предприема редица от признатите от Правото „по-ярки“ методи и средства на свободно правосъобразно изразяване на мнение, което другата страна е длъжна да зачита. 

 

         Преди това, обаче, в Сряда, 19 Август, в мое отсъствие съпругата ми и дъщеря ми ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ са били поставени в изключително интензивна скандална вербална и застрашителна силова ситуация;

         когато малко по-късно аз се появих „на сцената“ и поисках обяснение, едното от лицата С ОЧЕВИДНА ПРОВОКАТИВНА СЦЕНИЧНОСТ ме нападна и ме ритна, а другите лица извършиха превъзходно режисиран скандален спектатъл срещу съпругата ми, дъщеря ми и мен.

         При това, т. нар. „домоуправител на жилищния блок“ (който е бивш криминален престъпник и доверен агент на комунистическата ДС, а сега изпълнява специалните поръчения на днешните държавни и мафиотски служби!), който се намираше „на сцената“ и който при това има официалния статус на общински полицейски служител, поне в продължение на половин час категорично отказваше да извика полицейски екип, за да бъдат констатирани фактите и обстоятелствата.

         Нещо повече – когато полицейския екит от двама души пристигна, от очевидното им държание към мен, към съпругата ми и дъщеря ми пределно ясно личеше, че са специално инструктирани съвсем не да регистрират ситуацията, а да създадат условия за създаване на режисирани от специалните служби на компрометиращи фалшиви факти и обстоятелства.

 

         При това съвсем неотдавна преди тези събития аз имах дружелюбна среща с две институционално високопоставени личности, които ме уведомиха, че разполагат с информация, че

         след безуспешните опити на швейцарския  посланик Денис Кнобел да ангажира полицията и жандармерията да извършат престъпни елиминационни дейстия срещу мен 

         специалните служби не само на швейцарското, но и на още две други посолства са били поискали от българските специални служби да извършат елиминационни оперативни мероприятия,

         за да „пресекат“ моите интензивни официални писма и протестни присъствия пред посолствата.

 

         Вие, разполагате не само с текстовете на моите тук визирани вече 51 броя официални писма-меморандуми, но и с още голямо множество предишни текстове, които акуратно съм предоставил във Вашите офиси.

         Така, отделно от горното, Вие знаете или би трябвало да знаете, че от Строго секретно Дело №13304 от 1976 г., архивен №33464, на Първи отдел на Шесто управление на ДС е видно, че по времето, когато аз съм имал високопоставения статус на старши асистент в единствения в България Юридически факултет,

         от всеки апартамент от входа на жилищният блок, в който по онова време живеех със семейството си, е имало поне по един човек, директно вербуван от ДС, комуто са  били възложили задачата най-вече да създава на мен и на тогавашното ми семейство остри провокативни скандални ситуации, включително и ситуации на физически нападения, като целта е била тези ситуации да бъдат представяни като предизвикани именно от мен.

         Отделно от това от обемистата документация е видно, че абсолютно същите задачи са били възлагани от Държавна сигурност и спрямо баща ми и брат ми.

         Впрочем, от моята обемиста документация е видно НЕ САМО ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ТОЧНО ТАКИВА ПРОВОКАТИВНИ СИТУАЦИИ Е ИНТЕНЗИВНА ОБИЧАЙНА ПРАКТИКА И НА ДНЕШНИТЕ МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

         НО И ЧЕ, всъщност, би могло да се каже, че точно този тип ситуации са „невинна дестка игра“ в сравнение с неимоверно жестоките други престъпни деяния на днешната държавна и мафиотска власт.

 

         Така, в частност би трябвало да знаете, че СПЕЦИАЛНО ОТ 1994 Г. ДО ДНЕС, ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЖЕСТОКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

         НАСОЧЕНИ СРЕЩУ СЪПРУГАТА МИ И НЕЙНИТЕ РОДИТЕЛИ,

в съответните държавни институции и най-вече в Прокуратурата по мое и нейно искане акуратно са формирани

         ОСЕМ ПАПКИ С ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 1050 (хиляда и петдесет) страници документация,  включително и отнасящи се за

         предизвиканата от тези служби смърт на нейната майка и нейния баща,

         както и относно някои жизненоопасни посегателства върху самата нея и върху нашата дъщеря.”

 

*** *** ***

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

17 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар