2016-04-11

До Престъпната Мадам Бъчварова – пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

05 Април 2016 г. (Вторник)

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия,

            НО И характера на специализирани „полицейски услуги”

            (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския

            ПАРАВОЕНЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

            установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния глобален банков и мафиотски КОРПОРАТИВИЗЪМ.

 

ДВАНАДЕСЕТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-480///01.03.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-507///07.03.2016 г.;  &  Към вх. рег. № 489702-678///23.03.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-755///31.03.2016 г.;  & 

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег. № 489702-ххх///05.04.2016 г.;

 

******* ******** ********

Виж също относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

Към: вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   Към: вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  Към: вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.; &  Към  вх. рег № 489702-459///26.02..2016 г.;

Към  вх. рег № 489702-530///09.03..2016 г.; &  Към вх. рег № 489702-584///14.03..2016 г.;

 

Виж също относно казус

„Отговорност за престъпленията на Държавна сигурност (ДС)”

Към: (001)Вх. рег № 489702-625///17.03.2016 г.; &  Към: (002)Вх. рег № 489702-695///24.03.2016 г.;

Към: (003)Вх. рег № 489702-709///25.03.2016 г.; & 

 

Виж също:

Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; & Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.;

Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г.; & Към: (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.;

Към: (05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г.; & Към (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.;

Към: (07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г.; & Към: (08) Вх. рег № 489702-2996///28.10.2015 г.;

Към: (09) Вх. рег № 489702-3030///02.11.2015 г.; & Към: (10) Вх. рег № 489702-3028///03.11.2015 г.;  

Към: (11) Вх. рег № 489702-3052///04.11.2015 г.; & Към: (12) Вх. рег № 489702-3076///06.11.2015 г.;

Към: (13) Вх. рег № 489702-3257///26.11.2015 г.; & Към: (14) Вх. рег № 489702-3368///10.12.2015 г.;

Към: (15) Вх. рег № 489702-хххх///18.12.2015 г.; & 

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            Тук приложено предоставям копия от 30 (тридесет) страници документация по тук визирания казус „Шестият етаж”. Изрично и пределно ясно уточнявам, че това са текстове, взети от официалното публично информационно пространство, отнасящи се за и изходящи от

            Генерал Тончо Михайлов,

            днес вече бивш Директор на Окръжната Дирекция на МВР Стара Загора;  

            по повод и във връзка с неговият конфликт с Министъра на Вътрешните работи и свързаните с него лица

            ПОРАДИ ОТКАЗЪТ МУ ДА ИЗПЪЛНЯВА ПРЕСТЪПНИ ПОРЪЧЕНИЯ.

 

            От тук визираните текстове е видно, че ИМЕННО ЗАРАДИ НЕГОВИЯТ ОТКАЗ ДА ИЗВЪРШВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА,

             ИМАЩИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ДА ОБСЛУЖВАТ ПРЕСТЪПНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИ ПРЕСТЪПНИ МАФИОТСКИ И ДРУГИ ИНДИВИДУАЛНИ И КОРПОРАТИВНИ ЛИЦА,

            той е бил подложен на НЯКОИ, лаконично посочени от него специфични МЕТОДИ за сломяване на волята и за нанасяне на репресивни увреждания.

 

  Това, което силно впечатлява е, че генерал Точно Михайлов изрично и пределно ясно

           ПУБЛИЧНО СВИДЕТЕЛСТВУВА, ЧЕ

           ЕДИН ОТ МЕТОДИТЕ НА МВР ЗА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО (т.е. престъпно)

           ИКОНОМИЧЕСКО, ПОЛИТИЧЕСКО, ГРАЖДАНСКО, БИТОВО И ПРОЧЕЕ УНИЩОЖАВАНЕ

           НА ЛИЦАТА, КОИТО СА НЕУДОБНИ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ ЛИЧНОСТИ И СТРУКТУРИ,

           Е ИЗФАБРИКУВАНЕТО НА КОМПРОМАТИ;

 

           като за целта подлагат на подслушване голямо множество лица от НАЙ-БЛИЗКОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НАЙ-СЪКРОВЕНОТО, обкръжение на обектите,

 

           които лица впоследствие биват подлагани на специални ОСТРИ ШАНТАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ, за да бъдат принудени да участвуват в престъпната дейност

           като ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛИ и като ПРОВОКАТОРИ.

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно така визираните лица, които са участвували и участвуват в тук визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам Да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

            Приложение: съгласно текста.

05 Април 2016 г.                                                                 Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар