2016-01-07

МВР Вх. Рег. № 489702-41///07.01.2016 г., До г-жа Румяна Бъчварова- Министър


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

07 Януари 2016 г. (Четвъртък)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

            Госпожо Министър,

            Както много добре Ви е известно, на 01.04.2015 г., 01.06.2015 г., 02.06.2015 г., и 12.06.2015 г. надлежно съм датирал и предоставил на Румен Манолов, който е фактически, но нелегитимен т. нар. домоуправител на жилищният блок, в който живеем, и който по силата на нормативните актове и най-вече на обичайната полицейска практика има статус на административно-ОБЩИНСКИ и районно-ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛ 4 (ЧЕТИРИ) официални писмени изявления с ясно формулирания искания,

            по които не получих абсолютно никакъв официален писмен отговор,

            но в замяна на това аз и членовете на семейството ми получихме няколко ярко демонстративно предизвикателни и ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДЕЛНО ЯСНО ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО-ЗАПЛАШИТЕЛНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОТГОВОРИ.

 

            Както Ви е извество, после, на 24 и на 31 Август 2015 г. аз надлежно регистрирах в приемната на ръководеното от Вас Министерство две официални писмени изявления и приложения към тях, общият брой на страниците на които е 63 (шестдесет и три).

         Както несъмнено Ви е превъзходно известно, до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор от когото и да е от системата на ръководеното от Вас Министерство.

            Та, питам Ви, госпожо Министър, чии ovarium през това време са крапели и крепят Вашите подчинени служители, та не са могли да смогнат да изпълнят служебното си задължение и да ми дадат някакъв отговор?

            Нещо повече – питам Ви дали с това техно поведение Вашите служители са или не са извършили престъпление по служба и

са или не са извършили обичайната си престъпна и облагодетелствуващо възмездена полицейска  услуга на специалните държавни и/или мафиотски служби?!?  

         Както превъзходно знаете, госпожо Министър, в този така параметризиран документален пакет става дума за мое искане за извършване на надлежни проверки и разследвания относно посочените от мен факти и обстоятелства,

         отнасящи за са съществуването на образувано още през 1994 г. строго секретно оперативно МАФИОТСКО И ПОЛИЦЕЙСКО мероприятие с кодовото наименование „Шестият етаж”;

         което, всъщност, е било образувано и възложено като секретно задължение с постоянен срок на действие (включително и до днес!) на служители на Министерството на вътрешните работи и най-вече на служители от Първо РУ на МВР;

         КАТО ЗАДАЧАТА Е ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТО В ПОСТОЯННО „БОЙНО ПОЛЕ” „ЖИЛИЩНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ” НА „ОБЕКТА”.

 

         При това като т. нар. непосредствен мафиотски НАДДЪРЖАВЕН най-високопоставен „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” по онова време е бил, А И СЕГА Е лице, което е имало статуса на

         ***високопоставен офицер от съветската престъпна структура КГБ;

         ***генерал от комунистическата Държавна сигурност;

         ***син на високопоставен служител на съветската КГБ и българската ДС, шпионски и дипломатически служител в Корея;

         ***юрист по образование (с него и със съпругата му дори сме били състуденти в един и същи курс на Юридическия факултет, поради което още по онова време всички знаехме, че той е учел в руска гимназия в Корея);

         ***ръководител на т. нар. „Специален Секретен отдел на Мултигруп”, официалното наименование на който е било „отдел за информационен анализ, стратегическо планиране и ефективни операции”;

         ***неговото име, длъжност и дейност в „Мултигруп” са били официално споменати още пред 90-те години в един официален български вестник, при което е съобщено, че именно той е бил фактическият организатор и ръководител на терористичното нападение върху президента на Македония Киро Глигоров;

         ***и че именно той лично е обесил в една от централите на Мултигруп край София (в Бистрица) известният по онова време спортист и мафиот Иво Янчев, който е бил обвинен, че е дал възможност на македонските специални служби да тръгнат по следите на атентаторите.

            Така, госпожо Министър, в контекста на визираната документалност изрично и ясно обвинявам Вашите служители за това, че са извършили и вършат престъпно поведение, изразяващо се в т. нар. престъпление по служба и свеждащо се до това, че моите искания за полицейска защита са били престъпно ингорирани в полза на престъпните мафиотски и държавни специални служби и, освен това, за ефективното обезпечаване на тези престъпна дейност не ми е даден никакъв адекватен и легитимен отговор.

          Впрочем, и още нещо. В така визирания предоставен Ви документален пакет става дума и за това, че точно в апартамента срещу моя живееше едно лице, което преди 12 години внезапно почина на 38-годишна възраст и семейството му веднага се премести да живее другаде;

          това лице бе управител на клон на чуждестранна банка;

          един ден това лице ме покани за изненадваща ме среща с неговия вуйчо, който, всъщност, се оказа не просто роден в моето село, но и от фамилията на моята родна майка, и когото аз не бех веждал от годините на детството ми;

          та, стана дума за това, че съседът е бил споделил с вуйчо си, че представители на българските специални служби са били поискали от него да извърши провокации срещу мен и членовете на семейството ми;

          и че така при уточненията с вуйчото станало ясно, че става въпрос именно за мен и моето семейство;

          и че вуйчото веднага го посъвътвал да откаже сътрудничество на службите;

          и че ... съвсем наскоро този млад банкер внезапно починал в провинцията и никой не обяснява причините за неговота внезапна смърт.

          Впрочем, госпожо Министър, аз съм поискал и от Вас да ми бъде даден отговор относно така визирания от мен казус, но до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор.

 

         Също така, госпожо Министър, във визирания предоставен Ви документален пакет става дума и за това, че съм поискал да ми бъде даден отговор и относно следния казус.

         Така наречения „домоуправител” на жилищния блок, в който живея със семействмото ми, се именува Румен Тодоров Манолов; още преди почти 20 (двадесет) години същият бе нелегитимно конституиран като домоуправител именно чрез обезпечените мероприятия на служители от Първо РУ на МВР и на Мафията; и през това време е извършил МНОЖЕСТВО престъпни деяния (включително и нанасяне на тежки покушения върху лица, които живеят в блока); срещу него е имало няколко десетки надлежни искания за разследване, но до разследвания никога не се е стигало. Преди десет (10) години самият аз също официално съм искал неговото разследване за извършени тежки престъпления в качеството му на домоуправител, но разследвания не е имало.

         Нещо повече – официално съм искал и от МВР и от Прокуратурата да бъдат разследвани следните съобщени от мен факти и обстоятелства:

         ***че неговият баща, макар и с основно образование и бил стигнал до висш и високопоставен офицер в системата на комунистическата милиция, тъй като през 50-те години е бил изпълнявал кървави секретни поръчки за изтезаване и ликвидиране (убийство) на политически неудобни лица;

         ***че самият той, с основно образование и шофьор по професия, е бил осъждан за криминални престъпления и в затворите е изпълнявал поръчки на МВР и ДС за физическо насилие най-вече над политически затворници, от които е било искано под страх за убийство или осакатявания той да ги мотивира да постъпят по определен начин, изгоден за властта;

         ***Във Върховната касационна прокуратура, в Софийската районна прокуратура, и в Националната следствена служба преди седем (7) години е ригистрирано мое официално искане за разследване на факта, че той ме е заплашил с убийство на мен и на семейството ми. В тези искания изрично и ясно съм писал, че разполагам с напълно автентична информация, че

         включително и днес същото това лице изпълнява функцията на секретен агент на специалните служби и на Мафията, ЧЕ ПОЛИЦИЯТА ГО ПАЗИ,

         и че настоявам тези мои твърдения да бъдат официално потвърдени или отречени, но до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор.

 

       Така, в контекста на това, тук и сега за пореден път настоявам пред Вас ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТА, ЧЕ ВЧЕРА, ТОВА ЛИЦЕ ОФИЦИАЛНО И ПУБЛИЧНО МИ ЗАЯВИ,

ЧЕ АЗ ЩЕ БЪДА УБИТ И ЧЕ ТОЙ ЩЕ ГО ИЗВЪРШИ.

         Впрочем, веднага след това негово изявление аз посетих офиса на Районния (кварталния) полицейски инспектор, на когото разказах фактите и поисках да извърши проверка на същите.

            Както знаете, госпожо Министър, във визирания предоставен Ви доказателствен пакет се съдържат и други факти и обстоятелства, по които съм поискал проверки и разследвания, но до сега не е направено нищо по визираните казуси и аз не съм получил абсолютно никакъв отговор. ЗАЩО? ЗАЩО? ЗАЩО?.

          Впрочем, госпожо Министър, имате ли представа каква е честотата на случаите, при които специалните служби използуват криминални престъпници, за да извършат покушения и убийства и така решават иначе нерешимите си политически казуси?!? На това ли разчитате, госпожо Министър???.

            Впрочем, само преди десетина месеци бех колкото дискретно, толкова и официално „уведомен”, че в българските специални мафиотски и държавни служби е обсъждан именно такъв вариант за действие срещу мен и членовете на семейството ми;

            И ЧЕ ПОЛИЦИЯТА Е ИНСТРУКТИРАНА ДА НЕ ПРЕДПРИЕМА НИКАКВА МОЯ ЗАЩАТА, ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ ТОВА ДА СТАНЕ.

            Вашето и на Вашите служители поведение не е ли поведение, което е дълбоко пропито точно от този тип престъпна дейност?!?

            Ще разследвате ли или ще чакате Вашата престъпна агентура да изпълни това, което й е поръчано от българския клан на Мафията???

            А лично Вие замесена ли сте в ТАЗИ престъпна мърсотия???

07 Януари 2016 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар