2014-03-25

Отворено писмо „ЦацароМафия - 18 / 24.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
24 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 18 / 24.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло ПОВЕЧЕ от една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
261 (двеста и шестдесет и една)
страници документация и аргументация

относно:
***престъпна дейност, извършена през 1984 г. от органите на
комунистическата държавна власт,
относно моето абсолютно противоправно (престъпно) осъждане по АПХ дело № 5/13.03.1984 г. по описа
на Районния съд Михайловград
на лишаване от свобода
и настаняване в концлагер за тежък физически труд в химическите заводи в град Девня, Варненски окръг;

***престъпна дейност, извършена от органите на
ПОСТкомунистическата държавна власт,
относно мистериозното фалшиво (неистинско) унищожаване на оригиналната папка
на визираното съдебно дело;

***в частност - престъпна дейност,
извършвана от бандата на
посткомунистическия прокурорски слугинаж
на Червената Мафия,
начело на която престъпна прокурорска банда
от 90-те години до днес,
включително и днес, вече четвърт век,
са стояли всички главни прокурори,
обезпечаващи предумишленото и умишленото
съучастническо прикриване на визираните престъпления
чрез престъпно манипулиране с документалния масив и
отказ от извършване на надлежните легитимни разследвания.


ІІІ (Трето)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно за уточня, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор.
            ВПРОЧЕМ, като се има предвид това, че съгласно принципите и нормите на Правото липсата на отговор на определено правосъобразно искане по своята същност е мълчалив конклудентен (т. е. имаментно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, 
следва да бъде прието,
че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност
Прокуратурата е отвърнала и отвръща с
перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци,
       НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
       и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това, обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че
            макари без официални пълномощия и назначения,
            фактически и конклудентно
            вече сте встъпил в тази си именно функция.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            тук и сега уточнявам че тук обособената и предоставената от мен на Прокуратурата документация съдържа следните ОБОБЩАВАЩИ ДОКУМЕНТАЛНИ МАСИВИ:

            01. Първо ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 10 Юни 2011 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура с вх. рег. № 11966/2010, V --- 10.06.2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 9“.
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №1 до №156;

            02. Второ ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 12 Септември 2011 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура с вх. рег. № И-85/1999 --- 13.09.2011 г., НОВ НОМЕР - № 103172011, ІІ , озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 23“.
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №157 до №177;

            03. Трето ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 14 Септември 2011 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура с вх. рег. № 10372/ --- 15.09.2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 24“.
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №178 до №206;

            04. Четвърто ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 25 Октомври 2011 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура с вх. рег. № 37340/2004, І-Б --- 25.10.2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 65“.
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №207 до №240;

            05. Пето ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацарав), датирано на 21 Април 2013 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура с вх. рег. №3307/2013, ІІ --- 24.04.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 555“.
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №241 до №247;

            06. Шесто ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацарав), датирано на 10 Август 2013 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура с вх. рег. №3307/2013, ІІ --- 09.08.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 615“.
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №248 до №254;

            07. Седмо ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацарав), датирано на 13 Септември 2013 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура с вх. рег. №13033/2013, V --- 09.09.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 649“.
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №255 до №261.

Уточнявам, че най-краткото изложено съдържание на тук визирания казус е следното:
            В началото на Март 1984 г. домът на родителите ми бе посетен от политическия секретар на посолството на САЩ Джоузеф Кийл, като веднага след това с осъдително решение на Районния съд аз бях принудително отведен с въоръжен конвой и въдворен (заточен) в полуохраняемия трудов концентрационен лагер в химическите заводи на град Девня, Варненски окръг. Официално и формално тази съдебна процедура бе документарина в папката на т. нар. АПДХ № 5 от 13.03.1984 г. по описа на Районния съд гр. Михайловград, днес град Монтана.
            От материалите по делото е пределно ясно видно, че моето осъждане по посоченото дело е било осъществено при изключително брутални нарушения на всички правни принципи и конкретни законови норми, и че самото осъждане е било абсолютно противоправно и по същество е имало характера на драстично престъпление.
            След като през 1998 г. влезе в сила Законът за достъп до архивите на Държавна сигурност, аз поисках информационен достъп и до същото дело, но службите не ми отговориха нищо и се опитаха да премълчат за съществуването му.
            На 27 Юли 1998 г. протестирах пред Главния прокурор, Президента и Министъра на вътрешните работи и изрично поисках не само да получа достъп до документацията, но и да бъде извършено прокурорско и съдебно наказателно разследване, като посочих, че става въпрос за престъпление, извършено по нареждане на най-високопоставени офицери от системата на Държавна сигурност и осъществено от съдиите Петър Каменов и Атанас Атанасов (и двамата, впрочем, мои бивши студенти!!), които са действували като агенти на ДС. Отговор не получих.
            На 19 Септември 1998 г. отново протестирах пред същите институционални лица и поисках както достъп до документацията, така и извършване на съдебно разследване, но отново не получих никакъв отговор.
            На 11 Декември 1998 г. пак поисках информационен достъп до документацията и наказателна отговорност за участвувалите по това съдебно дело офицери и агенти на ДС; отговор не получих.
            На 25 Декември 1998 г. отново предявих визираните си искания, но отново не получих никакъв отговор.
            След три години, на 25 Декември 2001 г. заявих същите искания.
            На 10 Януари 2002 г. получих писмо, подписано от Инспектора при Министерството на правосъдието Георги Кръстев, съгласно текста на което въпросното съдебно дело е било „унищожено по надлежния ред“; към писмото беха приложени и официално заверени копия от документацията на Комисията, взела решение за унищожаването на делото и извършила самото унищожаване.
            На 19 Февруари 2002 г. протестирах пред Министъра на правосъдието и на 21 Март 2002 г. пак предявих пред Главния прокурор исканията си за извършване на прокурорско разследване и търсене на наказателна отговорност от офицерите и агентите на Държавна сигурност, които са били ангажирани с визираното престъпно съдебно осъждане и с унищожаването на това дело.
            Впрочем, в тези две официални изложения изрично и ясно съм посочил, че:
            ***визираното съдебно дело въобще не е било унищожено, а в продължение на много години се е намирало в личната домашна охранителна каса, в която бившият шеф на Шести отдел на Шесто управление при ДС генерал Димитър Христов Иванов противозаконно е съхранявал своята лична колекция от такива дела;
            ***междувременно бившият криминален затворник Иван Илиев Стоянов, по прякор „Кубето“, с когото се познавахме от времето на нашето съвместно пребиваване в затвора, и който в продължение на няколко десетилетия бе имал авторитета на най-висококвалифицирания и най-високоавторитетния български касоразбивач, (в единия от неговите многобройни обвинителни актове бе записано (и лично съм го прочел), че в името на професионалния си авторитет именно на касоразбивач, той никога не посягал на съдържанието на каса, която не е била заключена),
            „прелъстил“ охранителната каса на генерала от ДС и наред с другите неща взел от там и мистериозно „несъществуващата“ оригинална папка на визираното „официално и надлежно унищожено“ съдебно дело, след което веднага ми го предостави;
            ***наскоро след това Иван Стоянов бе прострелян с пет куршума от автомат „Калашников“ и като по чудо остана жив; но една година по-късно, на 10 Ноември 2001 г., той бил убит само с един куршум в главата; като, естествено, всички телевизии и печатни медии оповестиха „сухия факт“ на екзекуцията; като, обаче, противно на всекидневната си практика, нито една от тези медии не направи какъвто и да е коментар;
            ***после аз, Янко Янков, естествено, написах множество официални изложения,
            с които обвиних генерала от ДС
            както за всичко, свързано с визиранато дело,
            така и включително и за убийството на фамозния касоразбивач;
            текстовете на всичките тези обвинения са публикувани и в моите многотомни документални книги,
            но от нито една от държавните институции не е последвало нито едно действие, насочено към проверка и разследване на посочените факти и обстоятелства.“


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими
       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
       ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
24 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар