2013-09-06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 646Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
10 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 646


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Казус № 4
относно престъпна дейност,
извършвана от Камен Ситнилски

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визираните казуси

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 12 Юни и регистрирано на 13 Юни 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 11“,
вх. рег. № ВКП № 4063  / 2010, VІ   ----    13.06.2011;
с. 1-17;

02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 20 Март и регистрирано на 20 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 535“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    20.03.2013;
с. 18-26;

03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 01 Юли и регистрирано на 04 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 588“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    04.07.2013;
с. 27-35;

04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 02 Юли и регистрирано на 04 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 589“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    04.07.2013;
с. 36-40;

05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 04 Юли и регистрирано на 04 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 590“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    04.07.2013;
с. 41-52;

06. Писмо, получено от Върховната касационна прокуратура, вх. № 10719/2013, 22.07.2013, подписано от Прокурор К. Серафимова.
с. 53;

07. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 10 Септември и регистрирано на 09 Септември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 646“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    09.09.2013;
с. 54-132.


*** *** *** *** *** *** ***

Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
Днес, 10 Септември 2013 г. ,
категорично и ясно изразявам своя протест
КАКТО относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моите легитимни искания за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавния прокурорски служител Камен Ситнилски,
 ТАКА И относно това, че
ПО-ГОРЕ ВИЗИРАНАТА
прокурор К. Серафимова,  
за да обезпечи наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ
за визираното престъпно лице
Камен Ситнилски,  
с абсолютно престъпен аргумент
е пратила в глуха линия
моите напълно точно адресирани и
напълно легитимни искания
за прокурорско разследване.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
въпреки несъмнено много добре известните й факти,
ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

Впрочем,
Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
Тук и сега приложено предоставям на Вашето прокурорско внимание
копие  
КАКТО ОТ
ПРЕДИШНИТЕ 53 (ПЕТДЕСЕТ И ТРИ) СТРАНИЦИ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ТАКА И  
нов пакет доказателства,
съдържащ 123 (сто и двадесет и три) страници.
***
Настоявам за легитимно прокурорско разследване!!!

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
10 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар