2013-08-31

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 638Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
02 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 638


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 18 Октомври и
регистрирано на 17 Октомври 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 58“,
вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ   ----    17.10.2011;
с. 1-22.

            Уточнявам, че в така визираната папка е позициониран следният  казус:
(... ... ... ... ... ... ...)
Раздел ІІ:
Първо уточнение по съществото на казуса:
         ОБРЪЩАМ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ФАКТА, ЧЕ
         КАКТО по-рано, по времето на класическия политически режим на комунизма,
         ТАКА И днес, по времето на НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПАРАВОЕНEН ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,
         в престъпно нарушение на изискванията на принципите и на нормите за ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ (ОПРАВОМОЩЕНОСТ)
         всичките мои искания за разследване на престъпната дейност на тогавашната и на сегашната Държавна сигурност
         БИВАТ ИЗПРАЩАНИ
         НЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДА ИЗВЪРШАТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЛЕДСТВЕНИ И ПРОКУРОРСКИ ОРГАНИ,

         А НА АБСОЛЮТНИТЕ ПАЧАВРИ НА СИСТЕМАТА,
         НА КОИТО СЕ ВЪЗЛАГА ДА ИЗВЪРШАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
         КАТО ИМИТИРАТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА РАЗСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ ОНЕЗИ, ОТ КОИТО АЗ СЕ ОПЛАКВАМ
         (относно които те, впрочем, нямат абсолютно никаква институционална компетенция, т.е. ОПРАВОМОЩЕНОСТ, да разследват!!!), 

         ФАКТИЧЕСКИ ДА НАМЕРЯТ ФАЛШИВ ПОВОД ДА ЗАПОЧНАТ ДА ТОРМОЗЯТ ВСИЧКИ, КОИТО МЕ ПОЗНАВАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ И НАЙ-БЛИЗКИТЕ МИ ПРИЯТЕЛИ,
         КОИТО ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА НЕИМОВЕРЕН ШАНТАЖ,        ПО ВРЕМЕ НА КОЙТО ШАНТАЖ ЗАПОЧВАТ ДА ИСКАТ ОТ МОИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ
         КАКТО ДА НАПИШАТ НЯКАКЪВ, КАКЪВТО И ДА Е, ТЕКСТ ПРОТИВ МЕН,
         ТАКА И ПОД СТРАХ ОТ РЕПРЕСИИ
         ДА „СЕ ОТГРАНИЧАТ“ ОТ МЕН И ДА ПРЕСТАНАТ ДА БЪДАТ МОИ БЛИЗКИ.

         Този метод, впрочем, ми е доста добре познат още от класическото комунистическо време, когато органите на Държавна сигурност бяха извършили
         точно 14 (четиринадесет) арести за по няколко дни на баща ми
         и точно 10 (десет) арести за по няколко дни на брат ми,

         ОТ КОИТО СВИРЕПО, НАСТОЯТЕЛНО И ПЕРВЕРЗНО СА ИСКАЛИ САМО ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО НЕЩО, 
         А ИМЕННО - ДА НАПИШАТ ТЕКСТОВЕ, ЧРЕЗ КОИТО ДА ЗАЯВЯТ, ЧЕ В ИМЕТО НА СВОЯТА ЛЮБОВ КЪМ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И КЪМ КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
         СЕ ОТКАЗВАТ ОТ МЕН И МЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ПРЕВЪЗПИТАНИЕ И НАКАЗАНИЕ;

         А ТЪЙ КАТО КАКТО БАЩА МИ,
         ТАКА И БРАТ МИ
         НИТО ВЕДНЪЖ НЕ СА СЕ БИЛИ СЪГЛАСИЛИ С ИСКАНИЯТА НА ТЕЗИ ИЗВЕРГИ,
         ПО ВРЕМЕТО ДОКАТО АЗ БЯХ В ЗАТВОРА КАТО АБСОЛЮТНО ПРОТИВОЗАКОННО ОСЪДЕН
         И ДВАМАТА СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКИ РЕПРЕСИИ,
         В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО ТЕ – И ДВАМАТА - НАСКОРО СЛЕД ТОВА ПОЧИНАХА.

***
Второ уточнение по съществото на казуса:
         Чудовищно е, че така посоченият по-горе
         ПРЕСТЪПЕН метод на действие
         НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, 
         НА СЕГАШНАТА ПРОКУРАТУРА И
         НА СЕГАШНАТА ПОЛИЦИЯ
         СЕ ПРИЛАГА И ДНЕС!

         Имам дъщеря, която до пълнолетието си израсна в моето семейство, но вече повече от десет години живее отделно,
         завършила е две висши образования и е бакалавър по история, магистър по американистика и автор на една издадена научна книга;
         впрочем, по силата на обстоятелствата и трите нейни имена нямат абсолютно нищо общо с моите имена
         и поради това обстоятелство фактът, че тя е свързана с мен е факт, който се знае почти изключително само от специалните служби.

         Неотдавна нейният мобилен телефон е позвънял, телефонният номер, който й е позвънял, е бил 0886-02-11-23, а лицето, които й се е обадило, се е представило като
         следовател от Четвърто Софийско районно полицейско управление на МВР.

         Същото това лице й е казало, че
         я призовава (по телефона!!!) за разпит по повод на мое искане за разследване на служители на специалните държавни служби и на прокуратурата;
         и че тя, ПОД СТРАХ ОТ НАКАЗАНИЕ,
         е била длъжна да се яви при него доброволно,
         тъй като ако не се яви довроволно,
         той щял да изпрати служители, които да я арестуват и да я отведат при него принудително;
         и че от нея се иска тя саморъчно да напише пред него „обяснение“, 
         в което да разкаже: откога ме познава, как ме познава, що за човек съм, дали тя знае аз да съм извършвал някакви престъпления или други укорими неща и прочее.

         Тъй като тя веднага ми се обади и ми каза телефонния номер на въпросния ЧЕНГЕДЖИЙСКИ ИЗВЕРГ,
         ПОЧТИ ВЕДНАГА АЗ ЛИЧНО МУ СЕ ОБАДИХ ОТ МОЯ ДОМАШЕН ТЕЛЕФОН И
         ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО МУ КАЗАХ
         ДА СПРЕ ДА ИЗВЪРШВА ПРЕСТЪПЕН ТОРМОЗ НАД МОИТЕ БЛИЗКИ,  РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ.

***
Трето уточнение по съществото на казуса:
         Тъй като така визираният метод на престъпна дейност на специалните държавни служби и на прокуратурата,
         който метод се състои в използуването на методиките на шантажа, заплахите и манипулациите
         очевидно е универсално престъпно средство за постигане на престъпните цели на тези престъпни институции,

         с настоящите редове протестирам и настоявам пред Главния прокурор
         да разпореди да бъде спрян тормозът над моите близки роднини, моите приятели, моите съседи, моите познати и прочее!!!

         Настоявам Главният прокурор да „обясни“ на прокурорите, следователите и полицаите,
         че така визираните мои близки хора
         НЯМАТ ПРОЦЕСУАЛНОТО КАЧЕСТНО НА СВИДЕТЕЛИ,
         НЕ СА СВИДЕТЕЛИ НА НИКАКВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
         ИЗВЪРШЕНИ КАКТО ОТ САМИЯ МЕН, ТАКА И ОТ КОЙТО И ДА Е ДРУГ ЧОВЕК;
         И ЧЕ НИКОЙ – НИТО ПОЛИЦАЙ, НИТО ПРОКУРОР  - 
         НЯМА ПРАВО ДА ГИ НАБЕЖДАВА КАТО СВИДЕТЕЛИ,
         НЯМА ПРАВО ДА ГИ ТРЕТИРА КАТО СВИДЕТЕЛИ,

         НЯМА ПРАВО ДА ИЗПОЛЗУВА ИНСТИТУЦИЯТА НА СВИДЕТЕЛСТВУВАНЕТО КАТО ПРЕДЛОГ И КАТО ПОВОД 
         ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ПОДЛАГАНЕ НА ТЕЗИ ХОРА НА ПРЕСТЪПНИ РАЗПИТНИ ШАНТАЖИ И ЗАПЛАХИ.         

***
Четвърто уточнение по съществото на казуса:
         Като изрично и ясно заявявам, че превъзходно зная, че престъпниците от специалните държавни служби, от прокуратурата и от полицията биха могли да използуват и настоящия мой текст като фалшив повод и фалшиво основание за извършването на нови шантажни призовавания и разпити на визираната моя дъщеря,
         изрично и ясно заявявам,
         че КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМ ПРОТИВ ВСЯКАКВО – КАКВОТО И ДА Е ТО – НЕЙНО ЗАМЕСВАНЕ В МОИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
         с престъпниците
         от специалните държавни служби,
         от прокуратурата и
         от полицията,

         И ЧЕ СЧИТАМ, ЧЕ
         ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА ВИЗИРАНИЯ  ПРЕСТЪПНИК ОТ ПОЛИЦИЯТА
         НЕ Е РАЗПИТЪТ НА ДЪЩЕРЯ МИ,
         А Е РАЗПЕЧАТКАТА НА ЗАПИСА НА ТЕЛЕФОННИЯ  РАЗГОВОР НА ВИЗИРАНИЯ ПРЕСТЪПНИК ОТ ПОЛИЦИЯТА.
         Изрично и ясно заявявам, че считам,
         че всеки опит за призовавания и разпит на визираната моя дъщеря
         БИ ИМАЛ ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПЕН ОПИТ ЗА ШАНТАЖ  И МАНИПУЛАЦИЯ ВЪРХУ НЕЯ!!!

***
Пето уточнение по съществото на казуса:
         От приложените доказателства е видно, че СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР И МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И  ПОДЧИНЕНИТЕ НА ТЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
         ПРОТИВ МЕН И МОЯТА ДЪЩЕРЯ.

***
Шесто уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визираните доказателства е видно, че
         В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ, 
         въпреки несъмнено много добре известните й цитирани по-горе факти 
         ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ 
         ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
         КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

***
Раздел ІІІ
Заключително уточнение по съществото на казуса:
         Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че:
         настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Международното, на Европейското и на Българското Право!

         На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че
         съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
         Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права,
         като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

         Което означава, че Техни превъзходителства посланиците са акредитирани
         НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,
         НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

         и в този смисъл от една страна
         всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани
         СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,
         съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;

         а от друга страна
         всяка аргументация (каквато често пъти ми е била изтъквана лично на самия  мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други  европейски държави,
         издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,
         НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
         Впрочем, позволявам си също така да припомня, че ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“.
***
         На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да обърна внимание върху факта, че
         тоталното шествие на толерираното от българската държава МАФИОТСКО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО НАСИЛИЕ и пълната липса на Правосъдие
         характеризират ситуацията съвсем не като хуманитарна КРИЗА,
         а именно като хуманитарен КОЛАПС;

         и че в контекста на тази ситуация в очите на българските юристи и на обикновените граждани съвсем не изглежда да има характера на същинска човеколюбива загриженост наскоро лансираната от някои западни дипломати
         теза за необходимостта от ДЕБАТ“.

         Позволявам си да обърна внимание на западните дипломатически представители на факта, че сред българските интелектуални кръгове вече доста отдавна битува констатацията и възгледът,
         че българското общество се нуждае съвсем не от „ДЕБАТ“ по повод и във връзка с тотално липсващото правосъдие,
         а от съвсем реална и ефективна ЧУЖДЕСТРАННА ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – граждани и на Европейския съюз!
***
         Позволявам си да обърна внимание на европейските дипломатически представители на факта, че
         българските граждани, които поне официално и документално са и граждани на Европейския съюз,
         имат правото да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,

         и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз
         СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

         И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
         и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право,
         ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ
         НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
         И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН
         ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА,
         отколкото, примерно казано, гражданите на Ирак или Либия.
18 Октомври 2011 г.        Янко Н. Янков

*************
Днес, 02 Септември 2013 г.
категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавен служител,
за дейността на който е повече от очевидно,
че се дължи на неговата агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

въпреки несъмнено много добре известните й факти

ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ОСМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
02 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

1 коментар:

  1. Четейки текста се уверявам, че в България няма легитимно действуващи държавни органи, а нелегетимна организирана престъпна комунистическа група, която в някои страни се нарича мафия. Считам, че без помощ от европейските институции, България не само няма да се справи скоро с тази мафия, а вероятно след гражданска война ще има много жертви от страдащото население.

    ОтговорИзтриване