2018-07-31

(31 Юли 2018 г.), Сто и двадесети (120-ти) Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализираните отдели в МВР, ДАНС, ГДБОП и прочее, за т. нар. „превантивни” и щантажно-манипулативни оперативни мероприятия, както и на специализирания отдел за директни и косвени убийства; КАКТО И фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) НА НЕОКОЛОНИАЛНИЯ ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

31 Юли 2018 г.

 

Сто и двадесети (120-ти) Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи,

            но фактически ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализираните отдели в МВР, ДАНС, ГДБОП и прочее, за т. нар. „превантивни” и щантажно-манипулативни оперативни мероприятия, както и на специализирания отдел за директни и косвени убийства;

КАКТО И фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) НА НЕОКОЛОНИАЛНИЯ ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

ЕКСТРЕМНО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ

              Преди четири дни, на 26 Юли, при поредното ми посещение в приемния офис на Министъра на вътрешните работи, за да регистрирам моят 113-ти Меморандум

(темата на който са проведените само преди няколко дни срещу мен няколко секретни оперативни мероприятия на специалните служби!!!)

              завеждащият офиса инспектор Георги Георгиев С ПОДЧЕРТАН НАЗИДЕТЕЛНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ АПЛОМБ ме „уведоми”,

              че за да бъдат максимално ограничени възможностите ми да използувам пред европейските и международните институции ДОКУМЕНТАЛНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОФИЦИАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ на моите Меморандуми,

  ОТНОСНО СИСТЕМАТИЧНАТА ИНТЕНЗИВНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Министерството на вътрешните работи,

по личното разпореждане  на самият Министър

на мен вече ми е забранено да извършвам

повече от една регистрация в рамките на една седмица;

           и че по силата на тази заповед на Министъра той (завеждащият офиса) няма да извършва повече от една моя регистрация в седмицата на моите Меморандуми.

 

              Това, разбира се, ми бе казано устно, без да ми бъде дадено надлежно официално писмено разпореждане относно визираната забрана за реализиране на моите легитимни гарантирани от Българското, Европейското и Международното Право граждански права

              относно взаимоотношенията ми с ПРЕСТЪПНАТА българска МУТРЕНСКО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ТИП ХУНТА.

 

              Нещо повече – изрично, пределно ясно и абсолютно БЕЗАПЕЛАЦИОННО ми бе дадено ДА ПРОУМЕЯ, че

              устните заповеди на Министъра на вътрешните работи имат МНОГО ПО-ГОЛЯМА СИЛА от всичкото онова, което ПРАЗНОГЛАВИТЕ ПРАФЕСОРИ И АКАДЕМИЦИ по правни науки наричат „Право”;

 

              т.е. ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗАПЛАШИТЕЛНО ми бе дадено да проумея „дълбоката мъдрост”, съдържаща се в трактатите на гениалният Андрей Вишински, създателят на юридическата теория на легендарният комунистически сатрап Йосиф Сталин при провеждането на Големия терор в края на 1930-те години, съгласно която теория и практика

правото е въздигнатата в закон воля на господствуващата партия и нейните весшестоящи функционери -

в случая Партията ГЕРБ и най-вече на Министър-Председателя Бойко Борисов и на Министъра Валентин Радев – поредните еничарски изверги, участвуващи в превръщането на Държавата България в Концлагер България.

 

         Тъй като, обаче, аз вече съм се срещал с „Хуманното Справедливо Правосъдие” на гениалният Вожд, Учител и Баща на Бойко Борисов - Тодор Живков,

ВЕДНАГА СЛЕД ТОВА аз реших и предприех

ИНТЕНЗИВНА ВАРИАНТНА СТРАТЕГИЯ,

(Виж: 114.ти, 115-ти, 116-ти, 117-ти, 118-ти и 119-ти Меморандуми!!!)

при която

използувам официалната пощенска регистрация на т. нар. „препоръчана поща”, при която получавам официален регистрационен документ от Министерството на пощите и съобщенията,

         съгласно който Министерството на вътрешните работи е длъжно да приеме надлежно регистрираната пощенска пратка и да я регистрира по надлежния начин и надлежната регистрационна форма.

 

         УТОЧНАВАМ, че се надявам, че официалните Европейски и Международни политически и юридически инситуции ЩЕ ПРИЗНАЯТ ЗА ЛЕГИТИМНА РЕГИСТРАЦИЯ ТАКА ОСЪЩЕСТВЕНАТА ОТ МЕН РЕГИСТРАЦИЯ В ПАТРИМОНИУМА НА ПРЕСТЪПНОТО МИНИСТРЕСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ИЗВЪРШЕНА ЧРЕЗ ЛЕГИТИМНАТА РЕГИСТРАЦИЯ В ПОЩЕНСКОТО МИНИСТЕРСТВО.

 

         Надявам се да не ми се наложи да предприемам (прилагам) ДРУГИТЕ ДВА АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ, при които моите адресирани до Министъра на вътрешните работи Меморандуми да бъдат предоставяни на

         или на Президента на България

         или на посланиците (чуждестранните допломатически представители),

         към които да се обръщам с молбата да препращат моите текстове на Министър-Председателя и на Министъра на вътрешните работи.

- - - - - - -

         При това, тук и сега ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НАСТОЯВАМ да ми бъде дадено копие от посочените (в 113-тия Меморандум) записи от 4 (четири) официални охранителни видеокамери,

         които видео-записи са извършени (осъществени) на 24 Юли във входният обсег на ПРЕСТЪПНАТА транснационална неколониална корпорация А1България ЕАД (Мобилтел ЕАД),

         Генералният Изпълнителен Директор на коята е високопоставеният български агент на специалните служби Александър Димитров,

         и която корпорация ДИРЕКТНО И ПЕРВЕРЗНО НАГЛО СЕ ИЗПОЛЗУВА ОТ ПРЕСТЪПНИЯТ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

         НЕ САМО НА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНИ ПОДСЛУШВАНИЯ,

         НО И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗНУДВАНИЯ И РЕКЕТ

         В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ПРЕСТЪПНИТЕ БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ПРЕСТЪПНИЯ МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА.

 

- - - - - - - -

         Също така, тук и сега ИЗРИЧНО, ПРЕДЕЛНО ЯСНО И ЮРИДИЧЕСКИ КОРЕКТНО

УТОЧНЯВАМ, че

         НЕ САМО ПО СИЛАТА НА МОЯТА ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТА ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНА АНАЛИТИЧНОСТ,

         НЕ САМО ПО СИЛАТА НА МОЕТО И НА МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА „ПРЕМИНАВАНЕ” ПРЕЗ АДА НА СЕКРЕТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СРУЩУ НАС ОЩЕ ОТ СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО НАШИ ДНИ,

         НО И ПО СИЛАТА НА ПРЕДОСТАВЕНА МИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВИСОКОПОСТАВЕНИ МАГИСТРАТИ И ДРУГИ ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА,

         НА МЕН МИ Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО ИЗВЕСТНО,

         ЧЕ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ

         Е БИЛ РЕЗПОРЕДИЛ

         КАКТО НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

         ТАКА И ЛИЧНО НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВАЛЕНТИН РАДЕВ,

         ДА БЪДЕ ЕКСТРЕМНО СПЕШНО ОСЪЩЕСТВЕНО МОЕТО И НА МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА ДИРЕКТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИКВИДИРАНЕ – ТОЕСТ УБИЙСТВО.

=======       =======

           

            За пореден път ПРИПОМНЯМ на тук визираният престъпен изверг, изпълняващ длъжността Министър на вътрешните работи, че на 26 Юни, изключително високопоставена личност, изрично и пределно ясно ме ПРЕДУПРЕДИ или УВЕДОМИ, ЧЕ ПРИ АКТИВНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ ДЪРЖАВНИТЕ И МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИСЛУЖБИ

(старите и новите кадри на комунистическата ДС, ДАНС, ГДБОП, МВР начело със самият Министър Валентин Радев, свързаните с Премиера Бойко Борисов държавни и недържавни специализирани „екипи” за директни и косвени убийства, профилактични прочиствания и дисциплиниращи вразумявания)

СА ПЛАНИРАЛИ ДА ИЗВЪРШАТ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ

НЕ САМО МОЕТО ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО УБИЙСТВО

(ПОРАДИ МОЯТА ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА НЕПРЕКЛОННА СЪПРОТИВА)

НО И „ФАКТИЧЕСКО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ СЦЕНАТА”

НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

КОИТО БИХА ИМАЛИ МОТИВАЦИЯТА ДА ИСКАТ И ДА ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ И МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ.

 

НЕЩО ПОВЕЧЕ –

ИЗРИЧНО И ЯСНО МИ БЕ КАЗАНО, ЧЕ ТАКИВА МЕРОПРИЯТИЯ СА ПЛАНИРАНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ЖИТЕЙСКАТА СЦЕНА

НА ПОНЕ ОЩЕ НЯКОЛКО ДОЗИНИ ТИПОВЕ КАТО МЕН.

 

            После, още на другият ден от други авторитетни източници узнах, че

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

ПО ЛИЧНО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА САМИЯТ ПРЕМИЕР

е било предприето стратегическото и тактическото изпълнение на специално секретно оперативно мероприятие за осъществяването на т. нар.

тотална профилактика

на абсолютно всички личности в цялата страна, относно които специалните служби до сега „НЕЕФЕКТИВНО” са прилагали т. нар. „рутинни дисциплиниращи мероприятияза т. нар. „контролирано вразумяване” на обществено-политическото поведение.

 

         Така, от Септември 2016 г. до началото на Юни т.г. ВЪВ ВСИЧКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

           на такава „профилактика” са били били подложени повече от 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

           относно които вече е било констатирано (установено), че са

не само активни изразители, но и потенциални експлозивни носители на високо вербално и поведенческо критично несъгласие

           с провежданата от държавната власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа,  икономическа и културна ценностна система.  

       При това изрично и категорично ясно ми бе казано, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визирания период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на „профилактични разговори”, но и на „временно”,

за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа

арестантско задържане при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

 

         Също така узнах, че при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати,

за да бъде постигната максимална профилактична ефективност

е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия,

при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства,

спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

         да бъдат поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее,

            включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато

            не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”,

            но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

 

 

ІІ.

            Преди всичко В ИМЕТО НА МЪКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСИЧКИТЕ МЪРТВИ И ВСИЧКИТЕ ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ МОИ СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА

на тук визираният ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, изпълняващ длъжността Министър на вътрешните работи и обезпечаващ кръвожадното функциониране на

ГЕНОЦИДНО ДЕЙСТВУВАЩИЯТ ПРАВИТЕЛСТВЕНО МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ

НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

открито и пределно ясно заявявам,

че го ПРОКЛИНЯМ ДО ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Също така изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ПОРЕДЕН ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН мутренско-мафиотски Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният) ТЕКСТ на моят Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран В ПРИЕМНИЯТ ОФИС НА МИНИСТЪРА на 16-ти Януари

{ПРИ КОЕТО, само минути след това бех арестуван по обвинение, че в продължение на много месеци съм бил издирван и съм се укривал (в приемната на Министъра; където всяка седмица ДВА ИЛИ ТРИ ПЪТИ лично съм се явявал, за да регистрирам поредният си Меморандум!!!)},

            ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ  НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ТЕКСТОВЕ.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че КАКТО пред надлежните български институции, ТАКА И пред редица европейски и международни институции многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

            в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства

в буквалният смисъл на думата са ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

налагано със стратегическата диктаторско-репресивна цел

за осъществяване на изключително високо-интензивна

т. нар. „оперативно-превантивна репресивна функция”

срещу абсолютно всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на

индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално

Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

            Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ ГЕНОЦИДНО НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН

ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

сме подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ”

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ

за отвличания и убийства

на семейно и фамилно близки хора;

 

              Нещо повече – ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество (НЯКОЛКО ХИЛЯДИ) отделни конкретни казуси,

              при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение, че от всеки отделен казус е недвусмислено ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

всичкото това неприкрито нагло се извършва

от самите специални служби и институции на държавата

И ИМА ДЕМОНСТРАТИВНО ЯВЕН

ПРЕСТЪПЕН

ДИКТАТОРСКИ ГЕНОЦИДНО РЕПРЕСИВЕН ХАРАКТЕР.

 

            Така, в контекста на визираната ситуация по силата на Юридическата Коректност надлежно съобщавам факта (виж моите Интернет-сайтове!!!), че

     на 13 Април, официално съм връчил (предоставил) на Техни Превъзходителства посланиците на Руската федерация и на САЩ моят така наречен Тридесети (30-ти) персонален Меморандум до поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България Анатолий Анатолиевич Макаров и Ерик Сет Рубин;

 

            Също така, в контекста на визираната ситуаци по силата на Юридическата Коректност надлежно съобщавам факта (виж моите Интернет-сайтове!!!), че

считано от 05 март 14 Юни

надлежно официално съм връчил (предоставил) на 51 (петдесет и един) дипломатически представители (посланици и почетни консули) ЕДНООБРАЗЕН ОСНОВЕН ТЕКСТ от 37 (тредесет и седем) страници ПЛЮС пакет с повече от 200 (двеста) страници от приложени еднообразни доказателствени текстове,

         с които съм поискал да получа (да ми бъде даден) убежищен закрилнически статус и съдействие пред надлежните техни национални институции

ДА РЕГИСТРИРАМ И ДА ОСЪЩЕСТВЯ ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ на така нареченото

„Правозащитно фондационно Бюро

„Истина, Справедливост и Правосъдие”;

            чрез което да мога да обезпечавам и предоставям за Правосъдно разследване, разглеждане и произнасяне моите (в продължение на няколко десетилетия) прецизно документирани факти,

            относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални държавни и мафиотски служби, българските държавни и мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални и корпоративни български и чуждестранни наказателно и гражданско-репараторно отговорни лица (субекти).

 

            При което, в съответствие с Принципите на Юридическата Коректност изрично и пределно ясно съм декларирал и заявявил, че

            ако ми бъде предоставена такава възможност да потърся и да реализирам наказателно и репараторно правосъдно възмездяване по визираните от мен казуси,

            веднага ще предприема всичко необходимо да възстановя по възможност абсолютно всички разходи, които институциите и личностите на тези държави са направили по повод и във връзка с обезпечаването и защитата на моите права.

 

            Също така по силата на юридическата коректност надлежно декларирам, че всичките посочени по-горе официални ОСНОВНИ текстове надлежно са публикувани в моите два Интернет-сайтове.

            При пова изрично и ясно уточнявам, че

СЛЕД ИЗВЪРШЕНОТО НА 30 МАЙ т. г.

върху мен не особено дискретно химико-фармацевтично покушение,

извършено в автобуса ИМЕННО ПО ВРЕМЕ НА ЗАВРЪЩАНЕТО МИ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЯТА В ДВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ,

непосредствено след което покушение бех получил не само внезапни дребни и едни обриви по цялото тяло,

НО И ЕЗИКЪТ МИ СЕ БЕШЕ ПОДУЛ ТАКА,

ЧЕ НЕ МОЖЕХ ДА ГОВОРЯ И ДА ДИШАМ;

И ЧЕ БЯХ СПАСЕН САМО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕКСТРЕМНО БЪРЗОТО ПРИСТИГАНЕ НА ЛЕКАРСКИ ЕКИП

НА БЪРЗАТА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА.

 

            При това уточнявам, че по повод и във връзка с визираното покушение НАДЛЕЖНО СЪМ ИНФОРМИРИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ както за покушението, така и за факта, че

НА 31 МАЙ официално и надлежно съм ОБВИНИЛ КАТО ПОРЪЧИТЕЛИ НА ПОКУШЕНИЕТО

ЛИЧНО Министър-Председателя (Премиера)

и ЛИЧНО Министъра на вътрешните работи

(виж: Седемдесет и втори - 72-ри - Меморандум, вх. рег. №489700-1645, 31.05.2018 г.).

 

 

ІІІ.

            Така, тук и сега, ПРОДЪЛЖАВАМ ПРЕД ВСИЧКИ НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ДА НАСТОЯВАМ ЗА НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ОТ МЕН ФАКТИ И ОСНОВАНИЯ,

            КАКТО С ОГЛЕД НА ВЕРОЯТНО ИЛЮЗОРНИТЕ МИ НАДЕЖДИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ МИ ПРОВОКАЦИИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИТЕ, СВЕТОВНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

            ЗА ПРАВОСЪДНО ПРИЛАГАНЕ на специфично правните Принципи и Норми относно Отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност срещу ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на репресираните лица,

            ТАКА И С ОГЛЕД на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби, ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности, поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство, са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

    и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране.

 

 

 

ІV.

            Така, в контекста на визираните факти и обстоятелства, в частност, в тук визираният КАЗУС ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ

НА РЕГИОНАЛНИЯТ И НА ГЛОБАЛИСТИЧНИЯТ

ТЕРОРИСТИЧЕН И ГЕНОЦИДНО-РЕПРЕСИВЕН

КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

насочена срещу (против) носителите на висшата ценностна система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            в частност, в тук визираният казус ПРИЛАГАМ официален публичен текст

относно престъпната дейност на комунистическата ДС

и на посткомунистическите специални служби

 

Тук и сега прилагам копие на 66 (шестдесет и шест)

страници официални публични текстове обединени под общото наименование

„Бойко Рашков за престъпната строго секретна правителствена широкоспектърна шантажно-монипулативна изнудваческа мутренско-мафиотска дейност,

насочена срещу милиони български граждани чрез използуване на резултатите от престъпното тотално подслушване на абсолютно всички”.

 

 

V.

            Настоявам да получа СПЕШНО, ОБСТОЙНО, ПРЕЦИЗНО, ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО мнение на Министерството на вътрешните работи по така поставеният казус.

            При това изрично и пределно ясно обвинявам:

            КАКТО Министър-Председателя (Премиера),

            ТАКА И Министъра на вътрешните работи,

            ТАКА И Главният Прокурор,

            ТАКА И престъпните марионетки от специалните мафиотски и държавни служби.

31 Юли 2018 г.                                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар