2016-01-31

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

01 Февруари 2016 г. (Понеделник)

Към вх. рег.№ 229000-13581/29.12.2015 г.,

Към вх. рег. 229000-9/04.01.2016 г.,

Към вх. рег. 229000-778/26.01.2016 г.,

ЧЕТВЪРТО, отворено официално писмо

предварително (един ден) публикувано в моите два Интернет-сайта,

разпространено във Фейсбук и изпратено на повече от 170 електронни пощенски адреси на медии, институции и личности

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР,

До Костадин Граматиков – полицай при 05 РУП-СДВР,

До Иван Стефанов Иванов – разследващ полицай при 05 РУП-СДВР,

ул. „Марин Дринов” № 4 , 1504 - София

 

І.

            За пореден път официално, писмено и надлежно регистрирано заявявам, че

            ти „Комисар” Николай Василев,

            ти „Полицай” Костадин Граматиков, и

            ти „Разследващ полицай” Иван Стефанов Иванов,

            всеки поотделно и тримата съучастнически заедно

            НЕ СТЕ НИЩО ДРУГО, освен

НАЙ-ДОЛНОПРОБНИ, НИСКОПОСТАВЕНИ,

НО ОБЩЕСТВЕНО ВИСОКО-ОПАСНО ПРЕСТЪПНИ,

ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ЧЛЕНОВЕ НА

ПОЛИЦЕЙСКО-ЕНИЧАРСКИЯ КОРПУС

И НА ПОЛИЦЕЙСКО-ПРОСТИТУТСКИЯ ВЕРТЕП

на престъпния военизиран и паравоенизиран български клан на транснационалния банкстерско-мафиотски неколониален политически режим.

 

            Тъй като предишните (досегашните) текстове на моите тук визирани официални изявления (така или иначе) са известни или поне задължително би следвало да са известни и на „Разследващ полицай” Иван Стефанов Иванов,

            и тъй като там визираното мое официално уведомление за „разумен срок” за покаяние през Бога, както и за поискане на прошка от жертвите на неговите престъпления, за възстановяване и репариране на нанесените щети, болките,  страданията и пропуснатите ползи, са били имплицитно известни и на него, при което той имплицитно е знаел, че това се отняся и за него,

            тук и сега направо му заявявам:

проклиням те до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ КАТО ПРИЗОВАВАМ ВИСШЕТО ПРАВОСЪДИЕ ДА ПРАТИ НА ТЕБ И НА ТВОИТЕ БЛИЗКИ ХОРА, СЪЩИТЕ БОЛКИ, МЪКИ И СТРАДАНИЯ, КОИТО МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ, ВЕЧЕ ОТДАВНА МЪРТВИ И ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ХОРА ОТ СЪЩИЯ ПЕТ-ПОКОЛЕНЧЕСКИ РЕД СА ИЗПИТАЛИ И ИЗПИТВАТ КАКТО ПО ВИНА НА ТЕЗИ, НА КОИТО ТИ ПРЕДАННО СИ СЛУЖИЛ И СЛУЖИШ, ТАКА И ПО ТВОЯ ЛИЧНА ПРЕСТЪПНА СЪУЧАСТНИЧЕСКА ВИНА.

 

            Също така изрично и пределно ясно му припомням отнасящите се и за него там посочени кратки юридически тези, при което му припомням, че всичките отделни МНОГОКРАТНО извършени от него т. нар. „престъпления по служба” имат също така и нарицателния характер на т. нар.

            полицейски проститутски услуги”,

            извършени в полза на високопоставени сутеньори от държавните и мафиотските специални служби;

            при което обръщам специално внимание на обстоятелството, че от гледна точка на тази напълно легитимна и фактосъобразна интерпретационна визия са налице абсолютно всички минимално необходими основания да бъде приета тезата,

            че т. нар. „Комисар” и „началник на ПУ (полицейско-проститутското управление на МВР) всъщност има статуса на „мадам”-ръководител на този именно полицейско-проституски бардак.

 

ІІ.

            Разбира се, тъй като изрично и пределно ясно ПРЕДИЗВИКВАМ висшестоящите полицейски и прокурорски фактори с искане за прецизно разследване на абсолютно всички релевантни за казуса факти и обстоятелства, засега считам, че тук и сега, е достатъчно да бъда СИНТЕЗИРАНО ПУНКТОАЛНО ОБСТОЕН,

            и ще обърна специално внимание на няколко от най-важните пунктове на престъпната и проститутско-обслужващата дейност на тук визираната полицейско-проституска тройка.

 

            Първо: още в самото начало тук визираната полицейско-проституска тройка е била длъжна да извърши официален разпит на всички по един или друг начин участвували в събитията или наблюдавали ги както български, така и швейцарски служители на Посолството на Швейцария

            за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с моето СИСТЕМАТИЧНО МНОГОГОДИШНО посещаване на офицса на посолството.

            И така задължително е трябвало ОФИЦИАЛНО да бъде констатирано и установено, че считано от Ноември 2006 г. до момента на образуването на тук визираните две „полицейско-проститутски следствени преписки”,

            ТОЕСТ, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ПОЧТИ ДЕСЕТ ГОДИНИ,

            аз СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ НА ОФИЦИАЛНОТО ВНИМАНИЕ НА ПОСЛАНИКА НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ПИСМЕНИ ТЕКСТОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИМЕННО ЗА НЕГОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО  

            (в моите папки тези текстове обхващат МНОГО, МНОГО, МНОГО  страници)

          в които изрично и пределно ясно съм третирал необходимостта от разследване на престъпна дейност,

извършена съвместно

от дейци на българските и на швейцарските специални държавни и мафиотски служби.

 

            Началото на преписката е поставено чрез моето официално писмо до Федералния минитър на вътрешните работи г-н Паскал Кушпен, с което предварително съм го уведомил, че предстои да посетя Швейцария,

където да регистрирам организация,

наречена „Право и Справедливост”,

            главната цел на която ще е събиране на доказателства и техното предоставяне на швейцарското правосъдие относно престъпната дейност, извършена от български и чуждестранни престъпни лица,

които са били и са свързани с официалната българска държавна власт или с Мафията, и които в качеството им именно на такива фактически са недосегаеми за (от) ПРЕСТЪПНАТА българска правосъдна система.

 

            Второ: още в самото начало тук визираната полицейско-проституска тройка е била длъжна да извърши официален разпит и на многократно извикваните български ОХРАНИТЕЛНИ жандармерийски екипи, от (пред) които българските ченгеджийско-мафиотски кучки от офиса на посолството на Швейцария БИДЕЙАКИ ПРЕСТЪПНО МОТИВИРАНИ ОТ ТЕХНИТЕ СУТЕНЬОРИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ са искали моето арестуване, но ...

            вместо това служителите на жандармерията ПЛЪТНО И КАТЕГОРИЧНО са заставали на моя страна и са настоявали пред служителите на Посолството да бъдат официални приети моите официални текстове, приемането на които е било престъпно и интензивно отказвано от българските ченгеджийски кучки, които са административно-организационни служители на офиса на посолството и са били длъжни да приемат и регистрират моите писмени меморандуми.

 

 

            Трето: още в самото начало тук визираната полицейско-проституска тройка е била длъжна да изиска от съответните служби и видеозаписите от охранителните камери, от които е пределно очевидно, че

            в цялостното мое присъствено поведение пред посолството, пред служителите на посолството и пред българските жандармерийски и полицейски служители

            КАТЕГОРИЧНО ЛИПСВАТ КАКВИТО И ДА СА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ДАВАЩИ ЛЕГИТИМНО ОСТОВАНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МОЕТО ПОВЕДЕНИЕ КАТО НЕПРИСТОЙНО, А СЛЕДОВАТЕЛНО И КАТО ХУЛИГАНСКО.

 

ІІІ.

            Всъщност, Ваши ДОЛНОПРОБНИ КВАРТАЛНИ Полицейско-Проституски Величия,

            за пореден път ви приканвам да спрете да вършите ПРЕСТЪПНАТА  полицейско-проститутска ОБСЛУЖВАЩА дейност,

възлагана ви от вашите високопоставени сутеньори

от ПРЕСТЪПНИТЕ специални държавни и мафиотски служби!

 

            Както всяка цивилизована държава,

България има нужда от високо професионално отдадени на Право и Справедливостта полицейски служители,

а не от милиционерско-полицейски проститутки,

обслужващи с „полицейски услуги” престъпните специални държавни и мафиотски служби от типа на добре познатата комунистическа Държавна сигурност!

            Впрочем, макар че пак ще ви кажа „Проклети да се до Пето Поколоние!”, все пак не забравайте че поне докато аз съм жив, както вие, така и вашите поколения И НАЙ-ВЕЧЕ ВАШИТЕ СУТЕНЬОРИ ще бъдете наказателно и репараторно преследвани и от Земното човешко Правосъдие!

01 Февруари 2016 г.                                    Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

 

2016-01-25

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

26 Януари 2016 г. (Вторник)

Към вх. рег.№ 229000-13581/29.12.2015 г.,

Към вх. рег. 229000-9/04.01.2016 г.,

 

ТРЕТО, отворено официално писмо

предварително (един ден) публикувано в моите два Интернет-сайта,

разпространено във Фейсбек и изпратено на повече от 170 електронни пощенски адреси на медии, институции и личности

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР,

До Костадин  Граматиков – полицай при 05 РУП-СДВР

ул. „Марин Дринов” № 4 , 1504 - София

 

            За пореден път официално, писмено и надлежно регистрирано заявявам, че

            ти „Комисар” Николай Василев и

            ти „Полицай” Костадин Граматиков,

            всеки поотделно и двамата съучастнически заедно

            НЕ СТЕ НИЩО ДРУГО, освен НАЙ-ДОЛНОПРОБНИ, НИСКОПОСТАВЕНИ,

НО ОБЩЕСТВЕНО ВИСОКО-ОПАСНО ПРЕСТЪПНИ,

ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ЧЛЕНОВЕ НА

ПОЛИЦЕЙСКО-ЕНИЧАРСКИЯ КОРПУС

И НА ПОЛИЦЕЙСКО-ПРОСТИТУТСКИЯ ВЕРТЕП

на престъпния военизиран и паравоенизиран български клан на транснационалния банкстерско-мафиотски неколониален политически режим.

 

            И двамата превъзходно знаете, че разполагахте с т. нар. „разумен срок” (минимум две седмици или максимум един месец, в зависимост от обемния параметър и сложността на казуса!) официално да посътъпите съобразно Европейските и Световните Цивилизационни Принципи и Норми на Справедливостта и Правото, НО ЧЕ не сте го направили, И ЧЕ С ТОВА ВЕЧЕ сте ми дали и ми давате възможността да постъпя така, както ви уведомих, че ще постъпя.

 

            Тъй като вие не оспорихте фактите и техната квалификация относно моето твърдение, че

            В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОФИЦИАЛНИТЕ СИ НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ФУНКЦИИ ВИЕ УМИШЛЕНО И ДИРЕКТНО СТЕ ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, чрез която сте целяли да увредите и фактически сте увредили мои суверенни гарантирани от Правото права и интереси;

            че в частност сте извършили т. нар. „престъпление по служба”;

          и че всъщност, тази престъпна дейност вие сте извършили като сте извършили още един друг вид престъпна дейност, а именно

          като сте действували по престъпно поръчение и в престъпна полза на държавни и/или мафиотски специални служби и личности,

          с които трайно или инцидентно, в престъпно нарушение на специфично професионалните си полицейски функции сте били и сте обвързани,

          с което фактически, отделно от специфично юридическата квалификация на деянието, сте реализирали и т. нар. „полицейска проститутска услуга”, заплатена или възмездена по начин, който подлежи на конкретно следствено уточняване.

 

            Така, както вече предварително съм ви бил уведомил, след изтичането на визирания „разумен срок”, в който вие не проявихте дори и капчица разум,

            днес, тук и сега, аз ви уведомявам, че ви проклиням до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ

            КАТО ПРИЗОВАВАМ ВИСШЕТО ПРАВОСЪДИЕ ДА ВИ ПРАТИ СЪЩИТЕ БОЛКИ, МЪКИ И СТРАДАНИЯ, КОИТО МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ВЕЧЕ ОТДАВНА МЪРТВИ И ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ХОРА ОТ СЪЩИЯ ПЕТ-ПОКОЛЕНЧЕСКИ РЕД СА ИЗПИТАЛИ И ИЗПИТВАТ КАКТО ПО ВИНА НА ТЕЗИ, НА КОИТО ВИЕ ПРЕДАННО СТЕ СЛУЖИЛИ И СЛУЖИТЕ, ТАКА И ПО ВАША ЛИЧНА ПРЕСТЪПНА СЪУЧАСТНИЧЕСКА ВИНА.

 

            Освен това, като юрист съдбовно отдаден на Земното Човешко Правосъдие ви уведомявам, че разполагам с всичките необходими на този етап факти и основания да приема ТЕЗАТА, че вие сте действували по същия престъпен начин не само спрямо мен, но и спрямо мнозина други, за които вашите престъпни сутеньори от специалните държивни и/или мафиотски служби са били поискали да постъпвате по този или аналогичен престъпен начин.

 

            И че следователно през това време вие абсолютно неоснователно сте получавали т. нар. „полицейска заплата”, тъй като през това време сте действували съвсем не като полицаи, а като престъпни съучастници на вашите сутеньори и официалната ви полицейска служба, фактически е била камуфлажно прикритие на вашето служене при вашите престъпни сутеньори от съответните престъпни структури.

            И че следователно е нужно независимо съдебно разследване, което да установи откога сте действували по този начин и какви са паричните суми, които трябва да възстановите на държавата (на българския данъкоплатец!!!), както и какви са престъпните поражения, които сте нанесли не само на мен, но и на другите като мен.

 

            Също така, любезно ви уведомявам, че наказателната отговорност наистина е строго лична, но че т. нар. РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ се дължи както на гражданските жертви на съответните деяния, така и на държавата, която също така в такива ситуации е своеобразна жертва, и че тази отговорност се дължи не само от непосредствените престъпни извършители,

            но и от всичките онези, които са се възползували и облагодетелствували от визираната отделна конкретна престъпна дейност.

            А това означава, че не само лично от самите вас, но и от вашите наследници, които са се облагодетелствували от вашия статус на престъпници, ЕДИН ДЕН може и трябва да бъде търсена РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАНЕСЕНИТЕ ЩЕТИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,

            при това тази отговорност може да бъде търсена не само от непосредствените наследници на жертвите, но и от гражданите на държавата, които също така са своеобразни жертви на тази дейност.

26 Януари 2016 г.                            Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

2016-01-12

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на вътрешните работи на Република България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

12 Януари 2016 г. (Вторник)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

Към вх. рег. № 489702-2337 / 24.08.2015 г.;     Към вх. рег. № 489702-2413 / 31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41 / 07.01.2016 г.;

 

І.

            Госпожо Министър,

            Преди всичко тук и сега изрично и пределно ясно настоявам ДА ПОЛУЧА СПЕШЕН ОТГОВОР ОТНОСНО ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО СЪМ ОПИСАЛ

            В АДРЕСИРАНИТЕ ЛИЧНО ДО ВАС

            МОИ ВЕЧЕ МНОГОКРАТНИ НАСТОЯВАНИЯ ЗА ПРОВЕРКИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ НА МНОГОБРОЙНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА,

            в които са участвували и участвуват служители на Вашето министерство,

            която ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, всъщност, е преднамерено и секретно планирана и ръководена от престъпните български мафиотски и държавни специални служби

            И Е ИЗВЪРШЕНА КАТО ДЪЛБОКО СЪЩНОСТЕН КОМПОНЕНТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ НЕКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

            Припомням Ви, че специално тук и сега, става дума за посочените по-горе три, адресирани лично до Вас преписки, съдържащи общо 67 (шестдесет и седем) страници и имащи следните регистрационни номера - вх. рег. № 489702-2337/24.08.2015 г.; вх. рег. № 489702-2413/31.08.2015 г.; вх.  рег. № 489702-41 / 07.01.2016 г..

            Припомням Ви, също така, че съгласно принципните и нормативните изисквания на българското Право текстовете са написани на задължителния за комуникиране с държавните институции официален език, който (поне за сега!) е българският език; който език всички български държавни служители са длъжни да знаят; и че описаните в тези текстове факти и обстоятелства са съобразени с българското, европейското и международното Право.

            Все пак Ви припомням, че ако Вие или Вашите подчинени еничари не знаете български език и НЕ РАЗБИРАТЕ И ВЪОБЩЕ НЕ ЗАЧИТАТЕ българското, европейското и международното Право, то, все пак, разполагате с възможността да си назначите преводачи и експерти, които да Ви обяснят за какво става дума.

            Припомням Ви, че както Вие, така и Вашите институционални служители

            НЯМАТЕ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО ДА ПРЕНЕБРЕГВАТЕ МОИТЕ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ И

            СТЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОСТЪПИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО –

            тест, без да се съобразявате с престъпните секретни настоявания на КЪРВОЖАДНО ЧЕРВЕНИТЕ мафиотски и държавни специални служби,

            да извършите безпристрастни легитимни СПЕЦИФИЧНО ПОЛИЦЕЙСКИ проверки и разследвания, да постановите своите отделни решения за всеки отделен конкретен казус и да ми пратите копия от тези решения.

          Припомням ви, че тъй  като до сега не сте извършили абсолютно нищо по така визираните Ваши задължения,

          това обстоятелство има минималния характер на престъпление по служба, извършено с цел

          преднамерено престъпно увреждане на моите и на близките ми хора легитимни интереси,

          преднамерено облагодетелствуване на преките престъпници и

          преднамерено обезпечаване на безотговорност за деянията на престъпниците.

 

ІІ.

            Госпожо Министър,

            Тук и сега ПАРАМЕТРИТЕ И АСПЕКТИТЕ на тук визираните комплексни и сложно-съставни събития са и ще са поставени НАЙ-ВЕЧЕ с оглед на

            строго секретното оперативно ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКО, ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКО и в частност и ПОЛИЦЕЙСКО, мероприятие,

            Шестият етаж.

          Все пак, обаче, изрично и ясно предварително уточнявам, че в неговата по-широка параметризация това събитие е неразривно свързано с казуса относно

          СВЪРЗАНАТА С МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО

КОНКРЕТНА СЪВМЕСТНА (СЪУЧАСТНИЧЕСКА) СЛОЖНО-СЪСТАВНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

          НА БЪЛГАРСКИТЕ И

          НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ

          СПЕЦИАЛНИ (СЕКРЕТНИ) БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ.

          А в най-широкият му аспект то е елемент от вече почти половинвековната престъпна дейност на българската комунистическа и НЕО(ПОСТ)комунистическа държавна власт по провеждането на т. нар. СЕЛЕКТИВНА РЕПРЕСИВНОСТ И СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД спрямо мен и свързаните с мен мой най-близки хора.

            Така, в контекста на това уточнение, госпожо Министър,

            тук и сега, към този текст, в тази преписка, прилагам ОЩЕ 22 (двадесет и две) страници копия от документация,

            параметризирана именно с оглед строго секретното оперативно ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКО, ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКО и в частност и ПОЛИЦЕЙСКО, мероприятие, „Шестият етаж.

 

            Така, без да възпроизвеждам и уточнявам приложените страници документация изрично и ясно настоявам за следното:

Първо:

            тъй като българските специални служби категорично не са били имали абсолютно никакво право да „разработват” тук визираният депутат от Европейския парламент, с когото аз съм контактувал и съм обменял информация относно моите проекти да регистрирам в Швейцария правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие за съдене на онези лица, които са             принадлежни към престъпния управляващ социален слой и са недосегаеми за българското правосъдие;

            тъй като все пак българските специални (секретни) служби са извършили престъпна дейност като са извършвали т. нар. „оперативна разработка” на тук визирания европейски депутат;

            тъй като видно от публикацията във в-к „168 часа”, брой 33 от 18-24 Август 2006 г. отделни важни елементи от тази именно престъпна дейност на българските специални служби са били възложени на тук посоченото лице, КОЕТО ИМЕННО Е ИЗВЪРШИЛО ДИРЕКТНАТА ПРОВОКАЦИЯ СПРЯМО ВИЗИРАНИЯ ДЕПУТАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ;

            тъй като видно от документацията, намираща се в патримониума на швейцарските държавно-властови служби тук визираният депутат от Европейския парламент е бил обект на престъпното внимание и на тези (на швейцарските!!!) служби, при което дори са документарани и моите телефонни разговори с този депутат, проведени от хотела в Швейцария;

            ТО, В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО, АЗ НАСТОЯВАМ:

          ***Да разсекретите целият документален масив относно престъпната дейност на българските специални служби и в частност на тук визираното българско агентурно зависимо лице, която престъпна дейност е извършена срещу тук визирания европейски депутат;

          ***Да поискате от надлежните държавни институции на Швейцария да разсекретят и да дадат абсолютно пълна публичност на абсолютно цялата документация, свързана с мен и членовете на моето семейство по повод и във връзка с нашето пребиваване в Швейцария с намерението да регистрираме правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие за съдене на онези лица, които са недосегаеми за правосъдието в България.

 

Второ:

            Припомням Ви текста на моето официално писмо от 28 Август 2015 г., озаглавено като Петдесет и трето (53-то)писмо-меморандум, адресирано до Посланика на Конфедерация Швейцария, в което

            В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО съм написал следният текст:

„в частност ще се наложи да бъдат разсекретени и оперативните мероприятия, ръководени лично от Министъра на вътрешните работи на България по повод и във връзка с моите срещи в София с депутат на Европейския парламент, гражданин (по рождение) на западноевропейска държава, който бе посветен в плановете ми за регистриране в Швейцария на визираното Правозащитно бюро;

както и за опитите на визирания Министър да компрометира въпросния евродепутат чрез специална публикация във вестник „168 часа“;

както и изричният специален интерес към същия депутат от ЕП от страна на официалните служители на Швейцария по повод и във връзка с моите разговори с този депутат, проведени по танионарния телефон на хотела, в който аз и семейството ми бяхме настанени;

в частност ще се наложи да бъде възобновено разследването и

на едно мистериозно все още неразкрито убийство –

в официалната документация, написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските специални служби изрично съм посочил името на мой приятел от студентските години -  

по онова време високопоставен магистрат -  

който непосредствено преди моето и на семейството ми заминаване за Швейцария ми каза, че разполага с информация,

че е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на шестия етаж в блок 4 в квартал „Дианабад“.

 Мистериозното в случая е това, че по онова време, а и дълго време след това, никой не е знаел, че лице, носещо абсолютно същите три идентификационни имена като моето, е закупило апартамент, намиращ се в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз;

впрочем, съвсем непосредствено след убийството на онзи Янко Николов Янков един изключително виден български журналист

и добър познавач на дейността на секретните служби бе публикувал в неговия вестник „Поглед“ статия, в която изрично и ясно бе написал,

че службите, които разследват убийството, никога няма да посмеят да разследват хипотезата за връзка между двамата, имащи същите три имена.

         Благоволете да проумеете, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че Вашите престъпни опити да ангажирате официалните български държавни и мафиотски институции със задачата да ме елиминират „от сцената“ на търсенето на Правосъдие

         за мен е ежедневна реалност още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС;

         и че през това време именно по вина най-вече на поощряваните от СССР/Русия и САЩ, както и от Великобритания и Швейцария (а също така и на някои други държави) престъпни български държавно-властнически и мафиотски структури абсолютно всички мои семейно и фамилно близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства,

         в резултат на които са погребани пет души от моята фамилия и двама души от фамилията на съпругата ми,

         а останалите живи мои най-близки хора, включително и до днешния ден, са подложени на нескончаеми систематични форми на престъпни посегателства,

         ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА АКУРАТНО ОПИСАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ НА НАДЛЕЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - които, разбира се, дори не благоволяват да дадат съответния легитимен отговор.”

 

Трето:

            Госпожо Министър,

            Изрично и пределно ясно настоявам да поискате от швейцарските държавно-властнически институции цялостната документация, свързана с мен и членовете на моето семейство и по повод и във връзка с това, че в същата документация изрично и ясно са регистрирани и

            ИЗВЪРШЕНИТЕ СПРЯМО МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ПРЕСТЪПНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ (СЕКРЕТНИ) СЛУЖБИ.

            В частност там следва да се намира и някакво официално писмо, адресирано до швейцарските власти уж в моя защита, написано от ръководството на някаква ШВЕЙЦАРСКА крайно лява екстремистка комунистическа организация, с която аз не само абсолютно никога не съм имал никакви взаимоотношения, но и за съществуването на която никога не съм знаел;

            поради което и тогава и сега настоявам да бъдат разследвани съответните престъпни функционери

         на швейцарските специални (секретни) служби

         и техните български партньори;

         които именно са били организирали извършването на тази абсолютно провакационно фалшификаторска провокация

         срещу мен и членовете на семейството ми като са създали и използували фалшиви документални масиви за да обезпечат своето престъпно поведение спрямо мен и членовете на семейството ми;

         и така да предотвратят възможността за регистриране в Швейцария на правозащитното бюро ЗА СЪДНЕ НА НЕДОСЕГАЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, което възнамерявах да регистрирам.

            Приложение: 22(двадесет и две)страници съгласно текста.

            Общ брой на страниците на преписката 5плюс 22 = 27 страници.

12 Януари 2016 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа