2016-01-31

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

01 Февруари 2016 г. (Понеделник)

Към вх. рег.№ 229000-13581/29.12.2015 г.,

Към вх. рег. 229000-9/04.01.2016 г.,

Към вх. рег. 229000-778/26.01.2016 г.,

ЧЕТВЪРТО, отворено официално писмо

предварително (един ден) публикувано в моите два Интернет-сайта,

разпространено във Фейсбук и изпратено на повече от 170 електронни пощенски адреси на медии, институции и личности

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР,

До Костадин Граматиков – полицай при 05 РУП-СДВР,

До Иван Стефанов Иванов – разследващ полицай при 05 РУП-СДВР,

ул. „Марин Дринов” № 4 , 1504 - София

 

І.

            За пореден път официално, писмено и надлежно регистрирано заявявам, че

            ти „Комисар” Николай Василев,

            ти „Полицай” Костадин Граматиков, и

            ти „Разследващ полицай” Иван Стефанов Иванов,

            всеки поотделно и тримата съучастнически заедно

            НЕ СТЕ НИЩО ДРУГО, освен

НАЙ-ДОЛНОПРОБНИ, НИСКОПОСТАВЕНИ,

НО ОБЩЕСТВЕНО ВИСОКО-ОПАСНО ПРЕСТЪПНИ,

ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ЧЛЕНОВЕ НА

ПОЛИЦЕЙСКО-ЕНИЧАРСКИЯ КОРПУС

И НА ПОЛИЦЕЙСКО-ПРОСТИТУТСКИЯ ВЕРТЕП

на престъпния военизиран и паравоенизиран български клан на транснационалния банкстерско-мафиотски неколониален политически режим.

 

            Тъй като предишните (досегашните) текстове на моите тук визирани официални изявления (така или иначе) са известни или поне задължително би следвало да са известни и на „Разследващ полицай” Иван Стефанов Иванов,

            и тъй като там визираното мое официално уведомление за „разумен срок” за покаяние през Бога, както и за поискане на прошка от жертвите на неговите престъпления, за възстановяване и репариране на нанесените щети, болките,  страданията и пропуснатите ползи, са били имплицитно известни и на него, при което той имплицитно е знаел, че това се отняся и за него,

            тук и сега направо му заявявам:

проклиням те до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ КАТО ПРИЗОВАВАМ ВИСШЕТО ПРАВОСЪДИЕ ДА ПРАТИ НА ТЕБ И НА ТВОИТЕ БЛИЗКИ ХОРА, СЪЩИТЕ БОЛКИ, МЪКИ И СТРАДАНИЯ, КОИТО МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ, ВЕЧЕ ОТДАВНА МЪРТВИ И ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ХОРА ОТ СЪЩИЯ ПЕТ-ПОКОЛЕНЧЕСКИ РЕД СА ИЗПИТАЛИ И ИЗПИТВАТ КАКТО ПО ВИНА НА ТЕЗИ, НА КОИТО ТИ ПРЕДАННО СИ СЛУЖИЛ И СЛУЖИШ, ТАКА И ПО ТВОЯ ЛИЧНА ПРЕСТЪПНА СЪУЧАСТНИЧЕСКА ВИНА.

 

            Също така изрично и пределно ясно му припомням отнасящите се и за него там посочени кратки юридически тези, при което му припомням, че всичките отделни МНОГОКРАТНО извършени от него т. нар. „престъпления по служба” имат също така и нарицателния характер на т. нар.

            полицейски проститутски услуги”,

            извършени в полза на високопоставени сутеньори от държавните и мафиотските специални служби;

            при което обръщам специално внимание на обстоятелството, че от гледна точка на тази напълно легитимна и фактосъобразна интерпретационна визия са налице абсолютно всички минимално необходими основания да бъде приета тезата,

            че т. нар. „Комисар” и „началник на ПУ (полицейско-проститутското управление на МВР) всъщност има статуса на „мадам”-ръководител на този именно полицейско-проституски бардак.

 

ІІ.

            Разбира се, тъй като изрично и пределно ясно ПРЕДИЗВИКВАМ висшестоящите полицейски и прокурорски фактори с искане за прецизно разследване на абсолютно всички релевантни за казуса факти и обстоятелства, засега считам, че тук и сега, е достатъчно да бъда СИНТЕЗИРАНО ПУНКТОАЛНО ОБСТОЕН,

            и ще обърна специално внимание на няколко от най-важните пунктове на престъпната и проститутско-обслужващата дейност на тук визираната полицейско-проституска тройка.

 

            Първо: още в самото начало тук визираната полицейско-проституска тройка е била длъжна да извърши официален разпит на всички по един или друг начин участвували в събитията или наблюдавали ги както български, така и швейцарски служители на Посолството на Швейцария

            за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с моето СИСТЕМАТИЧНО МНОГОГОДИШНО посещаване на офицса на посолството.

            И така задължително е трябвало ОФИЦИАЛНО да бъде констатирано и установено, че считано от Ноември 2006 г. до момента на образуването на тук визираните две „полицейско-проститутски следствени преписки”,

            ТОЕСТ, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ПОЧТИ ДЕСЕТ ГОДИНИ,

            аз СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ НА ОФИЦИАЛНОТО ВНИМАНИЕ НА ПОСЛАНИКА НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ПИСМЕНИ ТЕКСТОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИМЕННО ЗА НЕГОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО  

            (в моите папки тези текстове обхващат МНОГО, МНОГО, МНОГО  страници)

          в които изрично и пределно ясно съм третирал необходимостта от разследване на престъпна дейност,

извършена съвместно

от дейци на българските и на швейцарските специални държавни и мафиотски служби.

 

            Началото на преписката е поставено чрез моето официално писмо до Федералния минитър на вътрешните работи г-н Паскал Кушпен, с което предварително съм го уведомил, че предстои да посетя Швейцария,

където да регистрирам организация,

наречена „Право и Справедливост”,

            главната цел на която ще е събиране на доказателства и техното предоставяне на швейцарското правосъдие относно престъпната дейност, извършена от български и чуждестранни престъпни лица,

които са били и са свързани с официалната българска държавна власт или с Мафията, и които в качеството им именно на такива фактически са недосегаеми за (от) ПРЕСТЪПНАТА българска правосъдна система.

 

            Второ: още в самото начало тук визираната полицейско-проституска тройка е била длъжна да извърши официален разпит и на многократно извикваните български ОХРАНИТЕЛНИ жандармерийски екипи, от (пред) които българските ченгеджийско-мафиотски кучки от офиса на посолството на Швейцария БИДЕЙАКИ ПРЕСТЪПНО МОТИВИРАНИ ОТ ТЕХНИТЕ СУТЕНЬОРИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ са искали моето арестуване, но ...

            вместо това служителите на жандармерията ПЛЪТНО И КАТЕГОРИЧНО са заставали на моя страна и са настоявали пред служителите на Посолството да бъдат официални приети моите официални текстове, приемането на които е било престъпно и интензивно отказвано от българските ченгеджийски кучки, които са административно-организационни служители на офиса на посолството и са били длъжни да приемат и регистрират моите писмени меморандуми.

 

 

            Трето: още в самото начало тук визираната полицейско-проституска тройка е била длъжна да изиска от съответните служби и видеозаписите от охранителните камери, от които е пределно очевидно, че

            в цялостното мое присъствено поведение пред посолството, пред служителите на посолството и пред българските жандармерийски и полицейски служители

            КАТЕГОРИЧНО ЛИПСВАТ КАКВИТО И ДА СА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ДАВАЩИ ЛЕГИТИМНО ОСТОВАНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МОЕТО ПОВЕДЕНИЕ КАТО НЕПРИСТОЙНО, А СЛЕДОВАТЕЛНО И КАТО ХУЛИГАНСКО.

 

ІІІ.

            Всъщност, Ваши ДОЛНОПРОБНИ КВАРТАЛНИ Полицейско-Проституски Величия,

            за пореден път ви приканвам да спрете да вършите ПРЕСТЪПНАТА  полицейско-проститутска ОБСЛУЖВАЩА дейност,

възлагана ви от вашите високопоставени сутеньори

от ПРЕСТЪПНИТЕ специални държавни и мафиотски служби!

 

            Както всяка цивилизована държава,

България има нужда от високо професионално отдадени на Право и Справедливостта полицейски служители,

а не от милиционерско-полицейски проститутки,

обслужващи с „полицейски услуги” престъпните специални държавни и мафиотски служби от типа на добре познатата комунистическа Държавна сигурност!

            Впрочем, макар че пак ще ви кажа „Проклети да се до Пето Поколоние!”, все пак не забравайте че поне докато аз съм жив, както вие, така и вашите поколения И НАЙ-ВЕЧЕ ВАШИТЕ СУТЕНЬОРИ ще бъдете наказателно и репараторно преследвани и от Земното човешко Правосъдие!

01 Февруари 2016 г.                                    Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар