2016-01-25

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

26 Януари 2016 г. (Вторник)

Към вх. рег.№ 229000-13581/29.12.2015 г.,

Към вх. рег. 229000-9/04.01.2016 г.,

 

ТРЕТО, отворено официално писмо

предварително (един ден) публикувано в моите два Интернет-сайта,

разпространено във Фейсбек и изпратено на повече от 170 електронни пощенски адреси на медии, институции и личности

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР,

До Костадин  Граматиков – полицай при 05 РУП-СДВР

ул. „Марин Дринов” № 4 , 1504 - София

 

            За пореден път официално, писмено и надлежно регистрирано заявявам, че

            ти „Комисар” Николай Василев и

            ти „Полицай” Костадин Граматиков,

            всеки поотделно и двамата съучастнически заедно

            НЕ СТЕ НИЩО ДРУГО, освен НАЙ-ДОЛНОПРОБНИ, НИСКОПОСТАВЕНИ,

НО ОБЩЕСТВЕНО ВИСОКО-ОПАСНО ПРЕСТЪПНИ,

ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ЧЛЕНОВЕ НА

ПОЛИЦЕЙСКО-ЕНИЧАРСКИЯ КОРПУС

И НА ПОЛИЦЕЙСКО-ПРОСТИТУТСКИЯ ВЕРТЕП

на престъпния военизиран и паравоенизиран български клан на транснационалния банкстерско-мафиотски неколониален политически режим.

 

            И двамата превъзходно знаете, че разполагахте с т. нар. „разумен срок” (минимум две седмици или максимум един месец, в зависимост от обемния параметър и сложността на казуса!) официално да посътъпите съобразно Европейските и Световните Цивилизационни Принципи и Норми на Справедливостта и Правото, НО ЧЕ не сте го направили, И ЧЕ С ТОВА ВЕЧЕ сте ми дали и ми давате възможността да постъпя така, както ви уведомих, че ще постъпя.

 

            Тъй като вие не оспорихте фактите и техната квалификация относно моето твърдение, че

            В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОФИЦИАЛНИТЕ СИ НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ФУНКЦИИ ВИЕ УМИШЛЕНО И ДИРЕКТНО СТЕ ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, чрез която сте целяли да увредите и фактически сте увредили мои суверенни гарантирани от Правото права и интереси;

            че в частност сте извършили т. нар. „престъпление по служба”;

          и че всъщност, тази престъпна дейност вие сте извършили като сте извършили още един друг вид престъпна дейност, а именно

          като сте действували по престъпно поръчение и в престъпна полза на държавни и/или мафиотски специални служби и личности,

          с които трайно или инцидентно, в престъпно нарушение на специфично професионалните си полицейски функции сте били и сте обвързани,

          с което фактически, отделно от специфично юридическата квалификация на деянието, сте реализирали и т. нар. „полицейска проститутска услуга”, заплатена или възмездена по начин, който подлежи на конкретно следствено уточняване.

 

            Така, както вече предварително съм ви бил уведомил, след изтичането на визирания „разумен срок”, в който вие не проявихте дори и капчица разум,

            днес, тук и сега, аз ви уведомявам, че ви проклиням до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ

            КАТО ПРИЗОВАВАМ ВИСШЕТО ПРАВОСЪДИЕ ДА ВИ ПРАТИ СЪЩИТЕ БОЛКИ, МЪКИ И СТРАДАНИЯ, КОИТО МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ВЕЧЕ ОТДАВНА МЪРТВИ И ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ХОРА ОТ СЪЩИЯ ПЕТ-ПОКОЛЕНЧЕСКИ РЕД СА ИЗПИТАЛИ И ИЗПИТВАТ КАКТО ПО ВИНА НА ТЕЗИ, НА КОИТО ВИЕ ПРЕДАННО СТЕ СЛУЖИЛИ И СЛУЖИТЕ, ТАКА И ПО ВАША ЛИЧНА ПРЕСТЪПНА СЪУЧАСТНИЧЕСКА ВИНА.

 

            Освен това, като юрист съдбовно отдаден на Земното Човешко Правосъдие ви уведомявам, че разполагам с всичките необходими на този етап факти и основания да приема ТЕЗАТА, че вие сте действували по същия престъпен начин не само спрямо мен, но и спрямо мнозина други, за които вашите престъпни сутеньори от специалните държивни и/или мафиотски служби са били поискали да постъпвате по този или аналогичен престъпен начин.

 

            И че следователно през това време вие абсолютно неоснователно сте получавали т. нар. „полицейска заплата”, тъй като през това време сте действували съвсем не като полицаи, а като престъпни съучастници на вашите сутеньори и официалната ви полицейска служба, фактически е била камуфлажно прикритие на вашето служене при вашите престъпни сутеньори от съответните престъпни структури.

            И че следователно е нужно независимо съдебно разследване, което да установи откога сте действували по този начин и какви са паричните суми, които трябва да възстановите на държавата (на българския данъкоплатец!!!), както и какви са престъпните поражения, които сте нанесли не само на мен, но и на другите като мен.

 

            Също така, любезно ви уведомявам, че наказателната отговорност наистина е строго лична, но че т. нар. РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ се дължи както на гражданските жертви на съответните деяния, така и на държавата, която също така в такива ситуации е своеобразна жертва, и че тази отговорност се дължи не само от непосредствените престъпни извършители,

            но и от всичките онези, които са се възползували и облагодетелствували от визираната отделна конкретна престъпна дейност.

            А това означава, че не само лично от самите вас, но и от вашите наследници, които са се облагодетелствували от вашия статус на престъпници, ЕДИН ДЕН може и трябва да бъде търсена РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАНЕСЕНИТЕ ЩЕТИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,

            при това тази отговорност може да бъде търсена не само от непосредствените наследници на жертвите, но и от гражданите на държавата, които също така са своеобразни жертви на тази дейност.

26 Януари 2016 г.                            Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар